دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-142 

مقاله پژوهشی

2. بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت‌بندی منابع انسانی

صفحه 3-21

محمدعلی سرلک؛ آرزو کشاورز؛ الهام کشاورز