نویسنده = طاوسی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ایالت متحده آمریکا از منظرکسب بازدیدکاربران به واسطه رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.50440.1292

مریم طاوسی؛ محسن حاجی زین العابدینی