ترسیم شبکه هم نویسندگی و ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا در نمایه استنادی علوم تا 2014 میلادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد علم‌سنجی، کتابدار کتابخانه عمومی پیامبر (ص) تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت شبکه هم نویسندگی و ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا در نمایه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014 میلادی است. روش: پژوهش از نوع کاربردی و با کمک روش‌های علم‌سنجی انجام شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای وی او اس ویوور، پاژک، یو سی نت، هیست سایت و اکسل استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از کل 2501 مقاله نمایه شده، 45/67 درصد با همکاری در سطح ملی، 24/4 درصد با همکاری در سطح منطقه‌ای و 55/32 درصد با همکاری در سطح بین‌المللی تولید شده‌اند. برترین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف، شیراز، تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بودند. نتیجه‌گیری: ازنظر کشورهای همکاری کننده، ایالات‌متحده آمریکا در رتبه اول قرار گرفت ولی با توجه به ضریب همکاری بین نویسندگان، به ترتیب کشورهای انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه بالاتر از ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت. میانگین ضریب همکاری علمی بین نویسندگان در طول 41 سال، 43/0 به دست آمد. بیش از 88 درصد از مقالات، الگوی دو نویسنده‌ای (27/35 درصد) و سه نویسنده‌ای (39/16 درصد) داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in the field of aerospace in the Science Citation Index to 2014

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Moghaddam 1
  • Parvin Taheri 2
1 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University,
2 . M.A. of Science Survey & librarian of Public Library Prophet,
چکیده [English]

Purpose: This study is set to map co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in aerospace science in the Science Citation Index till 2014. Method: Scientometric methods were used to do the study and the following software applied for data analysis: HistCite, VOSviewer, Pajek, UCI net, and Excel. Out of 2501 articles in aerospace sciences were found in the Science Citation Index with affiliation to Iranian universities and institutions. Results: Results showed that 67.45 percent of the articles were written with collaboration at the national level, 32.55 percent at regional level and 4.42 percent of the articles were written with collaboration at the international level. Top Iranian universities and institutions were Sharif University of Technology, Shiraz University, Tehran University and the Institute for Research in Fundamental Sciences, respectively. Conclusion: Maximum of research productions was produced with the United State of the America. Analysis of collaborative coefficient showed collaborations with countries such as the United Kingdom, Italy, German and France. Mean of collaborative coefficient was 0.43 during the research. Authors’ typology showed 88 percent of articles were written by two authors and 16.39 percent of the articles were written by three authors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Collaboration levels
  • Aerospace science
  • Collaborative coefficient
  • Iranian researchers

احمدی، حمید؛ سلیمی، علی؛ فتحی، لادن (1392). تحلیل استنادی و روابط هم نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (موردمطالعه: شماره‌ی 1 تا 20). انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 29(4)، 149-170.

حسن‌زاده، محمد؛ خدادوست، رضا (1391). ابعاد شبکه هم نویسندگی بین‌المللی ایران در حوزه نانو فناوری. سیاست علم و فناوری، 5(1)، 31-44.

رحیمی، ماریه؛ فتاحی، رحمت‌الله (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه کتاب، 71(3)، 235-248.

سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). مفاهیم مرکزیت و تراکم شبکه‌های علمی و اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملّی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24(3)، 92-108.

طاهری، پروین (1392). تحلیل وضعیت بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت‌های منتخب علم و فن‌آوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، تهران.

نقشه جامع علمی کشور (1389). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازیابی در 26/11/1393 از ،  

http://utcan.ut.ac.ir/wseri/file/scientific_map.IRAN.pdf

Kumar, S. & Jan, J. M. (2013). Mapping Research Collaborations in the Business and Management Field in Malaysia, 1980–2010. Scientometrics, 97, 491–517.

Liu, H., Chang, B., & Chen, K. (2012). Collaboration Patterns of Taiwanese Scientific Publications in Various Research Areas. Scientometrics, 92(1), 145–155.

Wang, X., Xu, Sh., Wang, Zhi, Peng, L., & Wang, C. (2013). International Scientific Collaboration of China: Collaborating Countries, Institutions and Individuals. Scientometrics, 95(3), 885–894.