اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 337
تعداد پذیرش 145
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 120
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 56

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 155
تعداد مشاهده مقاله 142199
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86337
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 43 %