اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 372
تعداد پذیرش 157
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 139
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 165
تعداد مشاهده مقاله 147282
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 90335
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 42 %