دیدگاه کتابداران درباره زیرساخت فناوری در به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی،معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه عمومی شهید صالحی بابلسر

3 مدیر پ‍‍ژوهش آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی بابل.

چکیده

هدف: بررسی وضعیت زیرساخت فناوری در سه حوزه مدیریت دانش (گردآوری و ذخیره‌سازی منابع، سازمان‌دهی منابع و اشاعه منابع دانش) در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل ازنظر کتابداران است. روش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است و با استفاده از پرسشنامه بر روی 30 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه-های سراسری شهرستان بابل صورت گرفته است. یافته‌ها: میزان استفاده از زیرساخت فناوری در مدیریت دانش کتابخانه‌های موردبررسی در زمینه‌های گردآوری و ذخیره‌سازی منابع دانش کمتر از متوسط، سازمان‌دهی منابع دانش در حد مطلوب و اشاعه منابع دانش در حد متوسط ارزیابی شد. درمجموع، ارزیابی مدیریت دانش در این سه حوزه را می‌توان در حد متوسط ارزیابی کرد. نتیجه‌گیری: پایین بودن نسبی استفاده از زیرساخت فناوری می‌تواند به سبب آگاه نبودن کتابداران به‌ضرورت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در شناسایی و گزینش منابع اطلاعاتی و نیز نداشتن مهارت در استفاده از این فناوری‌ها باشد؛ بنابراین لازم است برای آموزش و آشنایی بیشتر کتابداران با فناوری‌های روز دنیا تلاش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Librarians’ outlook on the infrastructure of technology in the application of knowledge management in the state university libraries of Babol

نویسندگان [English]

  • Zahra Rostami 1
  • Nsimeh Jahani 2
  • Azadeh Alaghehmand 3
1 Master of Library & Information Sciences, Vice Chancellor for Research and Technology,
2 Master of Library & Information Sciences, Shahid Salehi’s Public Library of Babolsar,
3 . Director of research, technical Master of Library & Information Sciences, Vice Chancellor for Research and Technology, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

The present research examines the technology foundation circumstances in public university libraries of Babol in knowledge management areas from librarians' point of view. Methodology: This paper was conducted by using survey-descriptive method and questionnaire tool. The population was 30. For data analysis, initially, technology foundation of knowledge in knowledge management was divided into 3 main areas: collection and storage of resources, resource organization and knowledge dissemination. Then information analysis was done using descriptive statistic in SPSS. Findings: The results showed that the mean of collection and storage of information resources was 15.2 out of the maximum point (30) designated for that. Knowledge resource organization mean with maximum point 20 was 7.87, and also knowledge resource dissemination mean was 58.07 out of maximum point 130. Conclusion: Considering research findings, the rate of using technology foundation in knowledge management at the examined libraries in the case of resource organization and dissemination was the lowest, moderate and undesirable. But in the case of collection and storage of knowledge resource was at average point. Therefore, it is recommended to pay more attention to the improvement of facilities preparation and generation in resource organization and knowledge dissemination area than to the knowledge resource collection and storage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • collection and storage of knowledge resource
  • Knowledge Management
  • Knowledge resource organization
  • knowledge dissemination
  • public university libraries of Babol

افشار، ابراهیم؛ نوذری، سودابه (2007). مدیریت دانش دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (نسخه آزمایشی). بازیابی 20 آبان 1393، از:

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki

انتهایی، علیرضا (1381). ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

باواخانی، آناهیتا (1388). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های سازمانی انرژی اتمی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه‌سازی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه الزهراء. تهران.

پریرخ، مهری (1385). نقش و کارکرد فرهنگ‌سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش ازنظر کتابداران مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی؛ مطالعه موردی، مطالعه تربیتی و روانشناسی. 7(1)، 105-127.

خاتمیان فر، پریسا (1386). بررسی وضعیت، شیوه‌ها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آستان قدس رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد.

خوانساری، جیران (1384). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق وزارت نیرو ارائه الگوی پیشنهادی. رساله دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

عطا پور، هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه‌ی موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران). مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات. تهران: کتابدار.

موسوی، مریم؛ محمد اسماعیل، صدیقه (1389). بررسی وضع موجود کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). 2(8)، 73-82

Khandelwal, V. Gottschalk, P. (2003). A knowledge management survey of Australian law firms. School of Computing and Information Technology. University of western Sydney. Technical report No. CIT/5/2003.

Kwan, M. M. (2003). Process oriented knowledge management: a case study. Journal of the Operational Research Society. 54(2). P. 204

Rowley, Jennifer. (2000). Is higher education ready for knowledge management. The International journal of educational management Bradfored.14(1),325

White, T. (2004) Knowledge management in an academic library case study: KM within Oxford University Library Services (OULS). IFLA presentation