تحلیل ومصورسازی همکاری های علمی پژوهشگاه های علوم انسانی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

پژوهش حاضر با تحلیل همکاری‌های علمی پژوهشگاه‌های علوم انسانی، به مصورسازی همکاری­های علمی بین آنها پرداخته است و هدف آن مشخص کردن سطوح همکاری درون سازمانی و برون سازمانی این مراکز بوده است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی است و با مراجعه به پایگاههای کتابشناسی ملی، نورمگز، آی اس آی و اسکوپوس، فهرست آثار علمی پژوهشگران مورد نظر، استخراج شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهشگرانی است که طی سالهای 1386 تا 1392 دارای انتشارات علمی بوده و وابستگی سازمانی آنها یکی از پژوهشگاههای مورد مطالعه بوده است. تعداد این افراد 116 نفر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع، طی سال‌های مورد مطالعه، 575 اثر علمی توسط محققان وابسته به پژوهشگاه‌های مورد مطالعه منتشر شده است که بیشترین سهم مربوط به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 307 مقاله بوده است. طی سال‌های مورد مطالعه، 169 همکاری علمی بین پژوهشگاه‌ها صورت گرفته است. که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 116 مورد دارای بیشترین همکاری بوده است. در مجموع، طی سال‌های مورد مطالعه، 143 همکاری علمی داخلی و تنها یک مورد همکاری علمی خارجی در قالب هم­تالیفی صورت گرفته است. ضریب هم‌نویسندگی در مجموع سه پژوهشگاه 1.4 است. علیرغم همپوشانی موضوعی فراوانی که در پژوهشگاههای علوم انسانی و گروههای آنها وجود داشت، هیچ گونه همکاری علمی بین این پژوهشگاه­ها وجود نداشت و این مسئله می­تواند گسستگی فعالیت­های پژوهشی علوم انسانی کشور را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and visualization of collaboration among Iranian research institutes for humanities

نویسندگان [English]

  • Saeid Asadi 1
  • Nazanin Ferouni Shamili 2
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Shahed University,
2 . M.A., Knowledge and Information Science, Tonekabon Branch- Islamic Azad University, Tonekabon,
چکیده [English]

Three institutes (i.e., Islamic Research Institute for Culture and Thought (IICT), Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) and the Research Institute for Humanities and Social Science (IHSS) of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)) were selected for the survey. A total of 116 researchers were identified affiliated to the above research institutes who published 575 items from 2007 to 2013. Using scientometric techniques, the trends and frequency of the collaborations within each institute, between three institutes and external ties were carefully studied and visualized using Pajek software. With 307 publications, IHCS showed the best performance. In total, 169 collaborations were detected by the institutions with only one international co-authorship and no collaboration with two other humanities research institutes. The co-authorship index was calculated 1.4. It can be concluded that the Iranian research institutes for humanities are not connected well in terms of scientific collaborations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • humanities
  • Humanities research institutes
  • Iran
  • Scientific Collaboration

اسدی، سعید (1393). سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

اسدی، سعید، آقاملایی، فائزه و ملکوتی­خواه، فهیمه (1394). بررسی هم­نویسندگی پژوهشگران دانشگاههای تهران و حوزه علمیه قم طی سالهای 1383-1392. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(4)، 493-514.

بهزادی، زهرا و جوکار، عبدالرسول (1390). نگاشت - Mapping - تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه Web of science در سال های 1994 – 2009. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (87) ،142-155.

حریری، نجلا و نیکزاد، مهسا (1390). شبکه های هم تالیفی در مقالات ایرانی رشته های کتابداری واطلاع رسانی، روانشناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه آی.اس.آی  بین سال های 2000 تا 2009. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 4(پیاپی 66): 825-844..

حمدی­پور، افشین و کوکبی، مرتضی (1391). بررسی کمی و مصورسازی ساختار انتشارات علمی در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب آوساینس در سالهای 1988 تا 2009. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(1): 39-70.

خورسندی طاسکوه، علی و لیاقتدار، محمدجواد (1387) ارتباطات بین دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری­های فرامرزی. تحقیقات فرهنگی ایران، 1(2)، 111-133.

دانش، فرشید (و دیگران) (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 25(1)، 5-22.

صبوری، علی اکبر(1382).  مروری بر تولید علم در سال 2003.  رهیافت، (31)،21-31.

عرفان‌منش، محمدامین،  عبدالله، ابریزه و اصنافی، امیررضا (1392). نقش کشورهای جهان در نیم قرن تولید علم حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(2)، 535-566.

عمرانی،ابراهیم (1386). مروری بر شاخص های ارزشیابی برون دادهای پژوهشی. فصلنامه کتاب، 3 (پیاپی 71)، 157.

فتاحی، رحمت الله، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز  (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامهکتابداریواطلاعرسانی،1 (1)، 175-196.

نقشه جامع علمی کشور (1390). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.

Bellanca, L. (2009). Measuring interdisciplinary research: analysis of co-authorship for research staff at the University of York. Bioscience Horizons, 2 (2), 98-112.

Börner, K., C., Chen and K. and Boyack, W. (2003). Visualizing Knowledge Domains. Annual Review of Information Science and Technology 37,179-225.

Gomez, I, Fernandez, T.M and Mendez, A. (1995). Collaboration patterns of Spanish scientific publications in different research areas and disciplines. Presented in the Proceedings of the fifth biennial international conference of the International society for scientometrics and information learned information. Medford NJ.ETATS –UNIS.

Hariri, N. Shekofteh, M. and Salahi Yekta, A. (2012). Co citation scientific Maps; A case study of medical sciences in Iran. Journal of Paramedical Science (JPS),3(1).

Kim, H; L., Jae Y. (2008). Exploring the emerging intellectual structure of archival studies using text mining: 2001-2004. Journal of Information science, 34 (3).

Noyons, E. C. M (1999). Bibliometric Mapping as a Science Policy and Research Management Tool. DSWO Press, Leiden University.

Small, H. and Garfield, E. (1985). The geography of science: disciplinary and national mappings. Journal of Information Science, (11), 147-159.