خدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: ارائه نقشه راه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

رایانش ابری مدل آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این فناوری حرکت کتابداران و کاربران کتابخانه‌ها را به‌سوی ایجاد شبکه‏های مشارکتی و تعاونی تولید دانش تسهیل می‏کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی خدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی و ارائه نقشه راه بوده است. پژوهش حاضر با روش بررسی متون به ارائه خدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع­رسانی پرداخته شده است. رایانش ابری علاوه بر اینکه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود به کاربران اجازه دسترسی به نرم‌افزارهای مختلف را می‌دهد. دسترس‌پذیری، مدیریت و بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع از مزایای دیگر استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در محیط کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی به‌حساب می‌آید. قالب‌های مبتنی بر رایانش ابری، بنیادهای فناورانه‌ای هستند که می‏توانند عصر بزرگ و جدیدی را در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی خلق کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Cloud Computing Technology in Libraries: Providing Roadmap

نویسندگان [English]

  • mahmood sangari 1
  • nosrat riahinia 2
چکیده [English]

Cloud computing is a computational model that provides software and web-based computing resources when requested by users. Cloud computing gives consumers' access to software in addition to cost savings. Accessibility, management, and exploitation of resources are the other virtues of virtualization. In this article, cloud computing standards are discussed, and at the end of the map, we provide a way to deploy cloud computing in libraries and information centers. Cloud-based templates are the foundations of technology that can a great new era in libraries and information centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cloud computing
  • librareis
  • Road Map
حسنی، سعید. (1393). رایانش ابری. عصر رایانش ابری. ماهنامه کنترل کیفیت، 71، 42-43.

شیندر، دیود. (1390). اصطلاحات مهم حوزه رایانش ابری. ترجمه رضا کرد، گزارش ویژه، 2(18)، 38-39.

قبادپور، وفا، نقشینه، نادر و ثابت‌پور، افسون. (1392). از پردازش ابری تا کتابخانه ابری: ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با الگوی پردازش ابری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(4)، 859-877.

مرادی، شیما و حسین­زاده، پری. (1394). امنیت اطلاعات در رایانش ابری: چالشی برای کتابخانه­های امروز. همایش ملی ایمنی در کتابخانه­ها، تهران.

هزاوه، بابک. (1388). درباره cloud computing: رایانش ابری، پدیده‌ای نوین. تحلیلگران عصر اطلاعات، 3(26-27)، 40-42.

یزدانی، محسن. (1390). کاربرد محاسبان ابری در کتابخانه‌های دیجیتال. کنفرانس ملی فناوری و جهاد اقتصادی، شیراز، دانشگاه سلمان فارسی کازرون.

 

References

Arora, D., Quraishi, S., & Quraishi, Z. (2011). Application of cloud computing in university libraries. Pioneer Journal.‏ Accessed 3 march 2014. http://pioneerjournal.in/conferences/tech-knowledge/12th-national-conference/3654-application-of-cloud-computing-in-university-libraries.htmld

Chukwhu ogbu, R., & Lawal, A. (2013). Cloud Computing and Its Applications in e-Library services: Nigeria in Focus. International Journal Of Innovation, Management And Technology, 4(5), 476-479.

Nooshinfard, F., & Ghorbani, M. (2014). Cloud computing in National Library and Archives of Iran: easiness, security and flexibility in distribution of knowledge for libraries, citizens and the society.. Available at: http://library.ifla.org/969/1/073-nooshinfard-en.pdf.

Klyuev, V. (2011). Semantic Retrieval: An Approach to Representing, Searching and Summarising Text Documents. Int J Inform Technol Commun Converg, 1(2), 221-34.

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing.‏ (Available online): http: //www. crs.nist.gov/publications/ nistpubs/800-145/sp800-145.pdf.

Yao, M. (2014). Digital Library Knowledge Service Model Research based on mobile cloud computing. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 631, pp. 200-203). Trans Tech Publications.‏

Konganurmath, M., & Shekar, H. P. (2014). Cloud computing services in libraries: An overview.‏ Available at: http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream /1944/1801/1/35.pdf.

Sosa-Sosa, V. J., & Hernandez-Ramirez, E. M. (2012). A file storage service on a cloud computing environment for digital libraries. Information Technology and Libraries31(4), 34-45.‏

Truong, D. (2010). How Cloud Computing Enhances Competitive Advantages: A Research Model For Small Businesses. The Business Review Cambridge, 15(1), 59-65.

Wang, Y., Bo, J., & Xu, W. (2014). Constructing Digital Library Information Platform Based on Cloud Computing. Intrnational Journal of Future Generation Communication and Networking, 7(3), 117-128.

Yuvaraj, M. (2013). Cloud Computing Application in India Central University Libraries: A Study of Librarians Use. Library Philosophy and Practice, 7(12), 992.

Wilson, K. (2012). Introducing the Next Generation of Library Management Systems. Serials Review,38(2), 110 -123.

Zhang, Q. S., & Wang, X. Y. (2013). The Architecture of Digital Library Platform Based on Cloud Computing. In Advanced Materials Research (Vol. 760, pp. 1804-1807). Trans Tech Publications.‏

Zhu, S. H., & Kuang, T. A. O. (2014). Research on the Cloud Services Plat form Architecture of Digital Library Based on Cloud Computing Technology. In Advanced Materials Research (Vol. 989, pp. 4799-4801). Trans Tech Publications.‏