نویسنده = احمدی پور، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

دوره 6، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 41-60

10.22054/jks.2019.42966.1229

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور