نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی

چکیده

هدف: پیشینه‌های پژوهش نقش و جایگاه ویژه‌ای در بین پژوهش‌ها دارند و زمانی ارزش آن‌ها بیشتر خواهد شد که پژوهشگر منابع مرتبط را به صورت انتقادی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، مرور انتقادی مطالعات و شناسایی مهم-ترین مباحث و معیارهایی است که به بررسی پیشینه‌های پژوهش پرداخته‌اند، است.
روش‌: روش این پژوهش کتابخانه‌ای- اسنادی است که با استفاده از مرور نظام‌مند و با رویکرد تحلیل انتقادی، به بررسی و تحلیل منابع و مطالعات صورت گرفته پرداخته است.
یافته‌ها: در دسته مبانی نظری پیشینه‌های پژوهش، از محاسن مطالعات آن است که به تشریح اهمیت، فواید و کارکردهای پیشینه پژوهش پرداخته‌اند، اما به دلیل قابل فهم نبودن راهنماها، عدم تشریح مسئله پژوهش و ارائه مطالب نامرتبط موجب سردرگمی مخاطب شده‌اند. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش، پژوهش‌ها با تدوین معیارهایی جهت بررسی پیشینه‌ها به پژوهشگران این امکان را داده‌اند که منابع و مطالعات گذشته را با دیدگاهی عمیق‌تری مورد بررسی قرار دهند، اما این معیارها نیز گاه به دلیل گویا و قابل فهم نبودن مشکلاتی را برای پژوهشگران به ارمغان آورده است و در دسته تحلیل انتقادی پیشینه‌ها، با این‌که در عنوان و متن پژوهش‌ها قصد داشته‌اند به بررسی تحلیل انتقادی بپردازند، اما آن‌ها نیز نه تنها به تشریح کامل موضوع نپرداخته‌اند.
نتیجه‌: نتایج نشان می‌دهد، پژوهش‌ها توجه به بحث تحلیل انتقادی در پیشینه‌های پژوهش را مورد کم‌توجهی قرار داده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده‌ی آن است که پژوهشگران با دیدگاهی سطحی‌ به این مسئله پرداخته‌اند و به عمق منابع و متون پیشینه‌‌های پژوهش نفوذ نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical review of studies and research related to the literature review (1997- 2022)

نویسنده [English]

  • nahid shahveisi

University Razi

چکیده [English]

Objective: Literature reviews have a special role and place among researches and their value will increase when the researcher critically examines and analyzes related sources. Therefore, the purpose of the current research is to critically review the studies and identify the most important topics and criteria that have been investigated literature review
Methods: The method of this research is library-documents which has been used to review and analyze the sources and studies by using a systematic review and with a critical analysis approach.
Results: In the category of theoretical foundations of literature reviews, one of the merits of the studies is that they have explained the importance, benefits and functions of the literature review, but due to the lack of comprehensibility of the guides, the lack of explanation of the research problem and the presentation of unrelated materials, they have caused confusion to the audience. In the category of literature review evaluation criteria, researches have given researchers the possibility to examine past sources and studies with a deeper perspective by formulating criteria for literature reviews, but these criteria are also sometimes for obvious reasons and the incomprehensibility has brought problems for researchers and in the category of critical analysis of literature reviews
Conclusion: The results show that the researches have paid little attention to the discussion of critical analysis in the Literature reviews and this shows that the researchers have approached this issue with a superficial perspective and have not penetrated deep into the sources and texts of Literature reviews

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature review
  • Critical review
  • evaluation criteria
  • Studies and research