دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 320
تعداد نویسندگان 574
تعداد مشاهده مقاله 366,282
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 216,901
نسبت مشاهده بر مقاله 1144.63
نسبت دریافت فایل بر مقاله 677.82
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد مقالات ارسال شده 664
تعداد مقالات رد شده 257
تعداد مقالات پذیرفته شده 311
درصد پذیرش 47
بازه زمانی داوری 170

 

نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. نشریه حاضر به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث بازیابی دانش و نظام‌های معنایی پایه‌گذاری شده است. نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم علم اطلاعات را گزارش می‌دهند، است. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته‌های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه‌گذاری شده است. نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت بررسی اولیه مقالات دریافت می‌کند؛ ودر صورت تایید نهایی، مبلغ 400,000 تومان جهت پذیرش نهایی دریافت خواهد کرد.

نشریه با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود.

این نشریه از شماره 25 (زمستان 1399) از عنوان "فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی" به عنوان "بازیابی دانش و نظام‌های معنایی" تغییر نام یافته است.

نکته مهم: در ساختار جدید انتشار مقاله، همه نویسندگان باید کد ORCID داشته باشند. برای دریافت کد ORCID می‌توانید به وب‌سایت ارکید به آدرس https://orcid.org/ مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آن، به رایگان کد ارکید خود را دریافت نمایید. برای دسترسی به راهنمای دریافت کد ارکید اینجا کلیک نمایید.

مقاله پژوهشی
طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه حضرت معصومه(س)

رضا کریمی؛ مرتضی محمدی استانی؛ لیلا احمدی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75668.1604

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی(پردازش) اشیای محتوایی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه حضرت معصومه(س) بود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بود که با رویکرد تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش مشتمل بر کارمندان بخش سازماندهی و مدیران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه و عناصر، خصائص و ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی تعاملی
بررسی برنامه راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگو برای تدوین برنامه راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

مهدی رحمانی؛ قاسم آزادی احمدآبادی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71737.1556

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران با الگوبرداری از کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا بود. روش: روش پژوهش حاضر به‌صورت آمیخته است و از روش‌های کتابخانه‌ای، دلفی و پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کتابخانه 25 دانشگاه برتر براساس رده‌بندی تایمز بود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی نظام‌های هوشمند
شناسایی موانع توسعه‌ای متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه مبنایی

جلال رضایی نور؛ راحله کریمیان

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.76141.1617

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال است. و روش اجرا این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی، جامعه آماری شامل 10 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری محاسبه شد. ابزار پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در مورد موانع متاورس در کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی

مصطفی پهلوان زاده؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74828.1595

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار با استفاده از شبکه عصبی است. ابتدا از روش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور پیشینه‌های درارزیابی عملکرد مدیریت دانش نسبت به استخراج شاخص‌های مختلف و بررسی شده در مطالعات گذشته پرداخته شده است. در مرحله دوم بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
بررسی فرهنگ و روش های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز

گلنسا گلینی مقدم؛ ریحانه ایزدیان؛ رضا ملکی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.73520.1575

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و روش‌های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان (کتابداران و مدیران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز است. روش شناسی: پژوهش کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز که نمونه پژوهش با روش سرشماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظریه‌های اطلاعات و دانش
اثربخشی آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی بر هوش اجتماعی وسطح خودکارآمدی دانشجویان در حل مساله

مرضیه یاری زنگنه

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.72091.1561

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر هوش اجتماعی و سطح خودکارآمدی دانشجویان در حل مساله بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه (طرح سولومون)انجام شد. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1401-1400 و نمونه پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله مروری ذخیره و بازیابی اطلاعات
نحو و معنا: روندها و گرایش‌های پژوهشی

هدی هماوندی؛ یعقوب نوروزی؛ بنت الهدی خبازان

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75172.1599

چکیده
  . نقش مهم زبان در انتقال و بازیابی اطلاعات را نمی‌توان فارغ از نحو و معنای آن بررسی نمود. تبیین و تشریح پژوهش‌های این حوزه از ابعاد کمی و کیفی و درک گرایش‌های پژوهشگران می‌تواند گام مهمی در درک اهمیت نحو و معنا در ساختارهای ارتباطی در محیط‌های نوین جستجو و بازیابی اطلاعات باشد. برهمین اساس در این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی است، ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها؛ (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان))

قباد رمضانی؛ جمال سلیمی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jks.2016.2695

چکیده
  امروزه دانش و سرمایه‌های فکری سازمان‌ها یکی از مزیت‌های اصلی رقابت محسوب می‌شود و می‌توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش و وضعیت ...  بیشتر

رابطه ی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

سپیده دادخواه؛ عاصفه عاصمی؛ محمدرضا عابدی؛ فرشته مشهدی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 67-86

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی - توصیفی و جامعه پژوهش 2454 تو و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوهن 368 تو کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان است. تمام کارکنان این شرکت بود. به منظور تعیین ...  بیشتر

درآمدی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رویکرد آن‌ها در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

ناهید خوشیان؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 6، شماره 18 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jks.2019.39314.1214

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار اطلاع­یابی و چگونگی اولویت­دهی و استفاده­ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز از منابع اطلاعاتی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ­ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اطلاع‌یابی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ بود.روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه پژوهش 298 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانسی (مطالعه موردی: مجتمع گازی پارس جنوبی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 300 نفر از کارمندان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی تشکیل می‌دهند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر چند تن ...  بیشتر

شناسایی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-97

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51757.1320

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ‌سازمانی (مدل هافستد) و سبک‌های رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) با مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تببین ضرورت مدیریت دانش در دانشگاههای تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران از دیدگاه دانشجویان

عصمت مومنی؛ طاهره اعرابی؛ سحر زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2019.45175.1244

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه‏ای استاندارد مدل هیسیک مدیریت دانش در چهار بعد است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی ) استفاده شده است. جامعه ی پژوهش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی بودند، به عضویت کتابخانه‌ مرکزی تربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش سطح برخورداری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازاز فعالیت‌های مدیریت اطلاعات شخصی الکترونیکی

آزاده نامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2021.50146.1273

چکیده
  هدف: پژوهش به بررسی مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سه جنبه دانش، مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی بر اساس مدل جونز بوده است. روش: پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه‌ی آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی98-1397بودند. به منظور تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظام‌های هوشمند بازیابی
پیش‌بینی رفتار اطلاع‌یابی بر اساس تفکر تأملی دانشجویان حوزه علوم پزشکی در درس زبان تخصصی

فرشاد پرهام‌نیا؛ مجید فرهیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51205.1307

چکیده
  مقدمه: تفکر تأملی بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان موثر می باشد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی رفتار اطلاع‌یابی بر اساس تفکر تأملی دانشجویان حوزه علوم پزشکی در درس زبان انگلیسی تخصصی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 377 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
به کار‌‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی: مرور نظام‌مند

آزاده نامداری؛ شهناز خادمی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51510.1314

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، مروری نظام‌مند بر بررسی پژوهش‌ها در استفاده از به‌کار‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در سمت و سوی فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی به منظور شناسایی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها و خلاء پژوهشی موجود در پژوهش‌های صورت گرفته شده جهت تکمیل پژوهش‌های بعدی می‌باشد.روش پژوهش: روش پژوهش مرورنظام‌منداست بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل جونز

آزاده نامداری؛ آزاده نامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51513.1316

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل جونز با تاکید بر اطلاعات الکترونیکی است. روش: این پژوهش بر اساس هدف در زمره تحقیقات کاربردی، و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها و ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی میزان رعایت مولفه‌های دخیل در انسجام اصطلاحات توسط نمایه‌سازهای انسانی و میزان تناسب آن‌ها در مرحله کاوش و بازیابی /مروری بر متون

آزاده نامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.51509.1313

چکیده
  چکیده : هدف: از این مقاله ارائه بحث‌هایی مختصر درزمینهی الزامات و نحوه استفاده از مقوله‌ایی به نام انسجام نمایه‌سازی بوده است. روش:پژوهش حاضر از نوع توصیفی مروری می‌باشد. برای انجام این امر از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ایی استفاده شده است و در آن میزان رعایت مؤلفه‌های تأثیرگذار مدیریت انسجام در اصطلاحات نمایه‌سازی به روش ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویری از تجربه زیسته کاربران کتابخانه عمومی ایران(مطالعه ای مبتنی بر نظریه زمینه ای)

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.54960.1362

چکیده
  هدف: تصویر ذهنی کاربران نسبت به کتابخانه های عمومی نشان دهنده تجربه زیسته آنها در این مکان هاست. فهم درست تصویر موجود می تواند به سیاستگذاری دقیق و اثربخش کمک کند. این پژوهش، به دنبال واکاوی تصویر کتابخانه عمومی از دیدگاه کاربران ایرانی بوده است.روش: تحقیق حاضر تحقیق کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی در جهان پساکرونا

طاهره ابوالقاسم مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.56916.1394

چکیده
  این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و دوران پساکرونا را با یکدیگر مقایسه کرده و به بحران‌های اخیر پاسخ می‌دهد. در نهایت نویسنده تغییر پارادایم در نقش کتابخانه‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند.این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعامل پژوهشگران با منابع اطلاعاتی آنلاین: رویکردی اطلاع سنجانه

عمران قربانی؛ حمیدرضا محمودی؛ ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ مجید بشیرزاده؛ نازیلا محرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.59872.1424

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن تعامل پژوهشگران با منابع اطلاعاتی آنلاین و ارائه راه حل هایی به منظور افزایش کیفیت بازیابی اطلاعات است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی بنیادی است که در دسته تحقیقات تحلیل محتوا قرار می‌گیرد و با اتکاء بر نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین(1998) و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر فرایند مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان ها

لاله فروتن راد؛ عصمت مومنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60162.1429

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش به عنوان یکی از دستاوردهای عصر دانش و اطلاعات، با ورود به قلمرو علوم مختلف، جایگاه خود را مستحکم نموده است. امروزه سازمان‌های موفق با در اختیار گرفتن ابزارهای لازم با رویکرد مدیریت دانش، فرصت‌های مناسبی برای بهینه‌سازی منابع انسانی و سازمانی خود بوجود می‌آورند. دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، از کانون‌های اصلی تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فراموشی سازمانیِ هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی (موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

زینب مندعلی زاده؛ صدف نقش جواهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.60240.1431

چکیده
  هدف مقاله حاضر، تأثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری، کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (450 نفر) بود که 213 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات سازماندهی دانش در ایران

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60647.1435

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات فارسی در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام‌گرفته است. داده‌های پژوهش را 106 کلیدواژه های منتخب سازماندهی‌دانش در فیلد عنوان که پس از مشورت با متخصصین موضوعی این حوزه انتخاب گردید؛ به همراه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل ارتباط دهی نظام مدیریت دانش با مدیریت پروژه، مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عاطفه رحیمی؛ محمد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60736.1437

چکیده
  هدف: این پژوهش، تدوین مدل ارتباط مناسب بین نظام مدیریت دانش با سه مؤلفه مدیریت پروژه، مدیریت فناوری و مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل می‌دهد. برای سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تجزیه و تحلیل اخلاق در مشاغل الکترونیکی ایران

فاطمه دکامینی؛ فریبا صلاحی؛ حسین نظری فرخی؛ ابراهیم نظری فرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.63022.1465

چکیده
  هدف: گسترش کسب‌وکارهای الکترونیک و نیاز به جلب رضایت مشتریان، درک مسائل اخلاقی مربوط به تجارت الکترونیک را دوچندان کرده است. هدف پژوهش حاضر، استخراج معیارهای اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیک و اولویت بندی آنها با استفاده از یک رویکرد آمیخته است. روش‌شناسی: روش پژوهش، در مرحله‌ی اول، کیفی و از نوع تئوری داده‌بنیاد است و در ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیامدهای شغلی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

عزیز هدایتی خوشمهر؛ مریم صمدی؛ رحیم شهبازی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63385.1468

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی رابطه بین سواد اطلاعاتی با اخلاق حرفه‌ای، میزان تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل، کلیه کارکنان کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش در موسسه نوین دانش‌پژوهان

ستاره پاریان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64110.1475

چکیده
  این پژوهش از نوع کاربردی و مطالعات کمی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از کارمندان موسسه نوین دانش‌پژوهان تشکیل می‌دهند (به علت کم بودن تعداد این افراد و بنابر صلاحدید استاد راهنما نمونه‌گیری انجام نشد). سوالات پرسشنامه پژوهش حاضر طبق مقیاس پنج‌گزینه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر رهبری تحول گرا برگشودگی برای تغییراز طریق نوآوری و یاد گیری سازمانی(مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی؛ زهرا صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63861.1473

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول گرا برگشودگی برای تغییر از طریق نوآوری و یاد گیری سازمانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد380 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر قالب‌های ذخیره‌سازی منابع در مجموعه‌های دیجیتال (مورد مطالعه: کتابخانه‌های ملی)

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر؛ ریحانه داوود آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.66680.1491

چکیده
  مقاله حاضر میزان استفاده از انواع قالب‌های استاندارد ذخیره‌سازی منابع تصویری، متنی، چندرسانه‌ای و صوتی را در مجموعه‌های دیجیتال 20 کتابخانه‌های ملی برگزیده جهان مشخص کرد. پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها ‎از نوع پرسشنامه ‎محقق‌ ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از انواع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر رهبری برندمحور مدیران ارشد بر روی تعهد به برند در بین کارکنان در حضور متغیرهای میانجی دانش کارکنان از برند، قرارداد روانشناختی و تناسب بین برند و کارکنان (مورد مطالعه: بانک سرمایه کرج)

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ صاحبه رحمتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.67213.1497

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر رهبری برند محور مدیران ارشد بر روی تعهد به برند در بین کارکنان در حضور متغیرهای میانجی دانش کارکنان از برند، قرارداد روانشناختی و تناسب بین برند و کارکنان بانک سرمایه کرج انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از شاخۀ همبستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک سرمایه کرج به تعداد 60 نفر است. به دلیل محدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر شاخص‌های سایت‌اسکور، اس‌ان‌آی‌پی و اس‌جی‌آر نشریات حوزه وب‌معنایی بر تعداد استنادات دریافتی مقالات.

علی بیرانوند؛ مریم گلشنی؛ فائزه دلقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.67616.1501

چکیده
  هدف: با توجه به این که استناد یکی از معیارهای مهم در سنجش میزان ارتباط و تأثیر انتشارات پژوهشی است، این پژوهش به بررسی امکان پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی تولیدات علمی حوزه وب‌معنایی از طریق شاخص‌های سایت-اسکور، اس‌ان‌آی‌پی و اس‌جی‌آر نشریات این حوزه پرداخته‌ است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل بروندادهای پژوهشی حوزه موضوعی روانشناسی و بررسی حضور آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی علمی

امیر قاسمیان؛ فرشته نوجوان؛ امیررضا اصنافی؛ فاطمه ظهوری فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.67962.1504

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی ده دانشگاه سطح اول ایران در حوزه موضوعی روانشناسی طی سال‌های 2010-2021 بود.روش شناسی: روش این پژوهش از نوع کاربردی بود و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام ‌شد. جامعه پژوهش بروندادهای پژوهشی ده دانشگاه سطح اول ایران در حوزه موضوعی روانشناسی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

مهدی علیپور حافظی؛ ساجده خیرآبادی؛ میترا صمیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.67747.1502

چکیده
  هدف اصلی شناسایی وضعیت موجود مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت آن‌ها می‌باشد. در این راستا به شناسایی وضعیت موجود مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر تنوع قالب‌ها، فرمت‌ها، به‌روز بودن منابع اطلاعاتی و حوزه‌های موضوعی منابع اطلاعاتی و همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی نظام‌های هوشمند
تبیین رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی سازمانی از دیدگاه هنرآموزان هنرستان های ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان

مریم ابوطالبی؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68599.1517

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی معلمان هنرستان های ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان به روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 500 نفر است که حجم نمونه با استفاده جدول کرجسی- مورگان تعداد 217نفر برآورد گردید. برای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خودسازماندهی در نظام‌های اجتماعی با تاکید بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی

محبوبه ربیعی؛ زویا آبام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68794.1520

چکیده
  خودسازماندهی به مفهوم توانایی سیستم‌های بیولوژیکی، طبیعی و جامعه در تغییر ساختار خود توسط خودشان در طی روند تعامل شان با محیط و یکی از اصول مهم سیبرنتیک و مفهومی هسته‌ای و مهم از علم سیستم‌هاست. خودسازماندهی گرچه ریشه در زیست‌شناسی و فیزیک دارد، اما نظام‌های اجتماعی ، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی را نیز به دلیل دارا بودن ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
طراحی نظام عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات و عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی با رویکرد فراترکیب

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ محمد کارکنان نصرآبادی؛ محمد علائی آرانی؛ فاطمه سادات هاشمی علی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.69229.1526

چکیده
  کتابخانه‌های دانشگاهی سازمان‌های خدماتی هستند که رسالت اصلی آنها پیوند جامعة دانشگاهی با دانش و اطلاعات از طریق ارائۀ خدمات کارآمد است. کیفیت خدمات سازوکاری را فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل کنیم که کتابخانه رسالت خود را به خوبی انجام داده است. با پیدایش خدمات الکترونیکی و دیجیتالی فناوری ‌محور و ضرورت فراگیری مهارت‌های وابسته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
ترسیم ساختار فکری و روند تکامل دانش در حوزه آر دی اف

سمیرا اسماعیلی؛ محمدحسن عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2022.69907.1532

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ترسیم و تحلیل ساختار فکری و تکامل دانش در حوزه آر دی اف با روش هم‌واژگانی و خوشه‌بندی مفاهیم و رویدادهای این عرصه است. این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام پژوهش‌های انجام شده در حوزه RDF در پایگاه وب آو ساینس از سال 1998-2021 است. همچنین ابزار گردآوری داده‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولفه‌های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش از دیدگاه خبرگان(یک پژوهش آمیخته)

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ عذرا دائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70094.1536

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های کلیدی ازریابی عمکلرد فناوری دانش از دیدگاه خبرگان است.روش شناسی: جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. ابتدا مولفه‌های ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش بوسیله روش دلفی به دست آمد. سپس برای مقایسه این مولفه‌ها پرسشنامه میان اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربه دانشجویان دانشگاه سمنان درآموزش مجازی

رحمان معرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70304.1539

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه تجربه دانشجویان دانشگاه سمنان در آموزش مجازی است. بیماری کووید 19 زمینه ساز استفاده گسترده از ظرفیت های فضای مجازی در آموزش شد اما آماده نبودن دانشجویان، چالش هایی برای آنان به همراه داشته است. این پژوهش به عنوان یک پژوهش کیفی، به دنبال شناخت حداکثری تجربه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه سمنان است که در مواجهه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فرهنگ سازمانی بر پنهان سازی دانش با نقش میان جی بی نزاکتی در محیط کار و طرد شدگی در محیط کار

مجید ماهرانی برزانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ علی رشیدپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70348.1540

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر پنهان سازی دانش با نقش میان جی بی نزاکتی در محیط کار و طرد شدگی در محیط کار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
بررسی میزان انطباق سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب

محمدحسن عظیمی؛ شهناز خادمی زاده؛ سمیه آورند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70797.1545

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب می‌باشد. روش پژوهش: توصیفی-کاربردی و به‌صورت ترکیبی با روش‌های کمی و کیفی انجام‌شده است. در بخش مرور نظامند روش تحلیل مضمون برای استخراج معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب به کار برده شده و در این راستا مضامین پایه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با اثر میانجی نوآوری سازمانی

محمدابراهیم سمیع؛ فرنوش براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70236.1538

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت سپاهان باتری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله مربوط به واحد تجاری‌سازی شرکت سپاهان باتری با حدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی حوزه فیزیک ذرات در اسکوپوس به کمک نمرات دگرسنجی پلام‌ایکس.

افسانه بذرافشان؛ علی بیرانوند؛ علی شجاعی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71392.1551

چکیده
  هدف. این تحقیق با هدف بررسی قدرت پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی مدارک حوزه فیزیک ذرات در پایگاه اسکوپوس از طریق نمرات دگرسنجی، به بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مربوط به مدارک پراستناد حوزه فیزیک ذرات در پایگاه پلام‌ایکس و تعداد استنادات دریافتی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس پرداخته است.روش‌پژوهش. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت سازمانی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‏های عمومی استان کرمانشاه

صالح رحیمی؛ هستی صدیقی؛ محمود مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71482.1554

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت سازمانی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‏های عمومی استان کرمانشاه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه می‌باشد(170 نفر). براساس فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

حسن فسائی؛ امیر ذاکری؛ یاسر سبحانی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.72179.1562

چکیده
  عملکرد صادراتی شرکت‌ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مختلفی قرار دارد. برخی از عوامل درونی عبارتند از دانش بازارهای هدف و حضور در شبکه های بین‌المللی تولید که در زمره‌ی سرمایه دانشی شرکت‌ها قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای تشکیل‌دهنده آن بر فروش صادراتی و فروش کل شرکت می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد اطلاعات و دانش
تأملی بر چالش‌های جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نقش‌آفرینی در حل مشکلات و رفع نیازهای کشور

احسان پروین؛ محسن نظرزاده زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.72475.1564

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نقش‌آفرینی در حل مسائل و نیازهای کشور بود. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه هدف در پژوهش حاضر شامل 16 خبره دانشگاهی و پژوهشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع معیاری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظریه‌های اطلاعات و دانش
تصمیمات سیاسی سازمانی و نوآوری در تعامل با پنهان‌سازی دانش

مصطفی حیدری هراتمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74228.1583

چکیده
  تصمیمات سیاسی سازمانی، رفتارهایی هستند که در شرح وظایف فرد پیش‌بینی نشده‌اند و یک فرد می‌کوشد با تکیه بر آن‌ها، بر دیگران نفوذ کرده و روی آن‌ها تأثیر بگذارد. ازینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تصمیمات سیاسی سازمانی و نوآوری در تعامل با پنهان‌سازی دانش در نظر گفته شد. در این راستا 184 استاد هیات علمی و حق‌التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی تأثیر اشتراک‌دانش بر فراشناخت اعضای هیأت علمی با میانجی‌گری خلاقیت در دوران کووید- 19

مجید فرهیان؛ فرشاد پرهام‌نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.73444.1572

چکیده
  هدف از این پژوهش تأثیر اشتراک‌دانش بر فراشناخت اساتید آموزش زبان انگلیسی با میانجی‌گری خلاقیت در دوران کووید-19 بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی آموزش زبان انگلیسی می‌باشد که در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور مشغول به تدریس بودند. از مجموع 450 پرسشنامه ارسالی به ایمیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ذخیره و بازیابی اطلاعات
تحلیل رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی براساس مدل رویدادی بلکین برای استفاده در خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات

ملیکا خرمشکوه؛ عصمت مومنی؛ سید مهدی طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74047.1581

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی براساس مدل رویدادی بلکین برای استفاده در خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات انجام شد. از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی بود و با روش پیمایشی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شده از 562 نفر و نمونه پژوهش شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
بررسی تأثیر رضایت کاربر بر رابطه بین کیفیت اطلاعات و استفاده ابتکاری از سیستم اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت ملی حفاری ایران)

محمد رضا فرهاد پور؛ محسن سنگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74188.1582

چکیده
  هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر رضایت کاربر بر رابطه بین کیفیت اطلاعات و استفاده ابتکاری از سیستم اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران انجام شد. روش: پژوهش از لحاظ نوع کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی تحلیلی بود. جامعه پژوهش کاربران سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت ملی حفاری ایران به تعداد 3700 نفر بودند که 348 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده و بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
پیش بینی بالندگی سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری دانش محور ادراک شده: نقش واسطه ای اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی

فاطمه متش بیرانوند؛ حمید رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75314.1600

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی بالندگی سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری دانش محور ادراک شده با نقش واسطه ای اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان خرم آباد به تعداد 1940 نفر بود که حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 352 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی عوامل تأثیرگذار بر اشتراک‌گذاری دانش در روابط بین سازمانی مشارکتی موردمطالعه: سامانه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان

یوسف رضا احمدی؛ امیر ذاکری؛ فاطمه رضوی؛ محمدصادق صارمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75408.1602

چکیده
  استفاده از سیستم‌های اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی برای تقویت همکاری‌های بین سازمانی امری ضروری است. سیستم‌ها و فرآیندهای اشتراک‌گذاری دانش، نه‌تنها به‌واسطه عوامل فردی و سازمانی، بلکه از طریق عوامل اجتماعی، فنی و سیاسی بین سازمانی نیز به چالش کشیده می‌شوند. شواهد حاکی از این است که غالب تحقیقات در حوزه اشتراک‌گذاری دانش بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ذخیره و بازیابی اطلاعات
اهمیت نقاط دستیابی به منابع اطلاعاتی دیجیتال از دیدگاه پژوهشگران علوم انسانی: مطالعه موردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حمیدرضا رادفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2024.75966.1610

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه و شناسایی میزان اهمیت نقاط دستیابی به منابع اطلاعاتی دیجیتال از دیدگاه پژوهشگران علوم انسانی است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 894/0 استفاده شده است. جامعه پژوهش کل اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(138 نفر) بوده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظریه‌های اطلاعات و دانش
اضطراب اطلاعاتی و حدود وثغور آن: مطالعه‌ای به روش مرور سیستماتیک

علی ایمان زاده؛ نعیمه بیرام پور باسمنج؛ مریم مرندی حیدرلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2024.76750.1623

چکیده
  اضطراب اطلاعاتی یکی از چالشهای نوظهور زندگی بشری است که با توسعه تفکر ریزومی در سایه تفکر پساساختارگرائی ظهور و بسط یافته است. هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی، حدود وثغور و ابعاد اضطراب اطلاعاتی بود. روش این پژوهش مروری سیستماتیک است که در سال 1402 انجام گرفته است. از 170 مقاله یافت شده با توجه به معیارهای انتخاب مقالات، نهایتاً 24 پژوهش واجد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
مطالعه جامعه شناختی نقش جمع گرایی فرهنگی در اشتراک دانش (مورد مطالعه:دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

داود قاسم زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.73206.1569

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، مطالعه جامعه‌شناختی مولفه های جمع گرایی فرهنگی در اشتراک دانش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریزمی باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
تاثیر عوامل سازمانی، فردی و اطلاعاتی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی بهداشتی (مورد مطالعه سیستم اطلاعاتی بهداشتی بیمارستان امیرالمومنین اهواز)

محمد رضا فرهاد پور؛ مهسا دوبهری زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.74242.1585

چکیده
  چکیده:هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر ابعاد سازمانی شامل فرهنگ اطلاعاتی، مالکیت سازمانی اطلاعات و استقلال شغلی؛ ابعاد فردی شامل گرایش به اشتراک اطلاعات و راحتی با کامپیوتر، وبعد اطلاعاتی ویژگی‌های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر بر استفاده از سیستم اطلاعاتی بهداشتی بیمارستان امیرالمومنین اهواز است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی نظام‌های هوشمند
وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ 1 ایران

فرشته بیانلو؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.77413.1633

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد سایبرنتیک در سیستم های اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاهی، این پژوهش بر آن است تا با سنجش وضعیت مولفه های سایبرنتیک، زمینه را برای ارائه الگویی مناسب جهت استفاده و مدیریت بهینه از اطلاعات سیستمی فراهم کند. روش: این پژوهش یک مطالعه پیمایشی تحلیلی انجام شد جامعه آماری شامل 97 نفر از اساتید و متخصصان علم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
طردگرایی سازمانی و تفکر ابزاری بر پنهان‌سازی دانش با تبیین نقش میانجی رهبری فداکارانه

علیرضا کوشکی جهرمی؛ شبنم زرجو؛ زهرا غفوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.75351.1601

چکیده
  پژوهش حاضر از فلسفه پژوهشی تحصلگرایی تبعیت می‌کند، از نوع قیاسی و کمی است و از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و توسعه است، استراتژی پژوهش حاضر پیمایشی است که درصدد تبیین روابط و میزان تاثیر متغیرها است، جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده پردیس علوم دانشگاه تهران است که تعداد آنان 151 نفر برآورد شده است که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
نقش سیبرنتیک در بازاریابی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی

زیبا شمس؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.75694.1608

چکیده
  با توجه به اهمیت و ضرورت سیبرنتیک در موضوعات مختلف،تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش سیبرنتیک در بازاریابی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی و براساس روش به دست آوردن داده های مورد نیاز در زمره ی تحقیقات توصیفی- پیمایشی و با توجه به هدف آن کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
بررسی خردسازمانی و پیشرفت مدیریت دانش با نقش محرک نوآوری در کتابخانه های عمومی استان قم

سعید غفاری؛ مسعود بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79463.1643

چکیده
  هدف: هدف پژوهش‌ حاضر بررسی‌ نقش‌ واسطه‌ای‌ نوآوری در رابطه‌ بین‌ خرد سازمانی‌ و مدیریت‌ دانش‌ در کتابخانه‌های‌ عمومی‌ استان قم است‌.روش: پژوهش‌ کاربردی‌ حاضر با روشی‌ توصیفی‌ و به‌ شیوه همبستگی‌ انجام شده است‌. در پژوهش‌ حاضر، داده ها از طریق‌ سه‌ پرسشنامه‌ استاندارد ( پرسشنامه‌ مدیریت‌ دانش‌ لاوسون، خرد سازمانی‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
حفاظت منابع اطلاعاتی در محیط ابری : دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی

میترا صمیعی؛ پگاه فرزین؛ مهدی علیپور حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.68533.1515

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی در مورد حفاظت دیجیتالی در محیط ابری انجام شده است. به لحاظ ماهیت از نوع کابردی و با روش پیمایشی – توصیفی انجام شده است. پایایی آن با استفاه از آلفای کرونباخ، برابر با 852/0 بود. دهمچنین برای رتبه بندی عامل «چالش ها و موانع احتمالی» از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظام‌ها و فناوری‌های مدیریت دانش
شناسایی ابعاد و طراحی مدل مدیریت پنهان سازی دانش با استفاده از رویکرد فراترکیب

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی؛ الهه مشرف قهفرخی؛ سمیه شاه بندری قوچانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.76765.1625

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های پنهان سازی دانش انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی با استفاده از نوع فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در حیطه موضوع پژوهش بین سال های1391-1401 خورشیدی و 2012-2022 میلادی انجام شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی تاثیر فرهنگ بین‌نسلی سازمان بر نوآوری با نقش واسطه-ای تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه شیراز)

صالح طالبی کلیشمی؛ قدرت الله محمدی؛ محمد رزاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.78074.1640

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرهنگ بین‌نسلی سازمان بر نوآوری با نقش واسطه‌ای تسهیم دانش در بین کارکنان دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 700 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 248 نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظام‌های هوشمند بازیابی
کاربردپذیری استاندارد فراداده‌ای خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی (گیلز) در توسعه دولت هوشمند

فرامرز صحرایی؛ سیدمجید ابن الرضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.77871.1637

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل کارکردپذیری استاندارد خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی (گیلز) در توسعه دولت هوشمند بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش عناصر فراداده‌ای خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی و نیز مؤلفه‌های دولت هوشمند بود. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش از روش اسنادی و مشاهده و ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
طراحی مدل هستی‌شناسی کسب‌وکار شرکت سنگ آهن بر مبنای مدل‌های داده‌ای وب معنایی

سید مهدی طاهری؛ الهام هوشمند؛ عصمت مؤمنی؛ نگین شکرزاده هشترودی؛ مهدی علیپور حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.77889.1639

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل هستی‌شناسی کسب‌وکار شرکت سنگ آهن بر مبنای مدل‌های داده‌ای وب معنایی بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توسعه‌ای-کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و طراحی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی موجودیت‌های شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان یعنی منابع داده‌ای، نیروی انسانی، پست‌های سازمانی، فرایندهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل متن و دانش‌کاوی
ایجاد اصطلاحنامه تخصصی کتاب‌های درسی با استفاده از رده‌بندی مردمی

پرویز قراگوزلی؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71859.1559

چکیده
  اصطلاحنامه‌ها از ابزارهای بازنمون اطلاعات معنایی هستند و مفاهیم، اصطلاحات و روابط میان آن‌ها را فراهم می‌سازند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ایجاد سیاهه‌ای از کلمات اصلی کتاب‌های درسی فارسی شش پایه دوره ابتدایی انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل هم‌واژگانی در طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارائه الگوی تسهیم دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران

سیف اله اندایش؛ زهرا کیان راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79546.1647

چکیده
  چکیدهمقدمه: در عصر کنونی، اهمیت دانش و فعالیت‌های دانش محور در هیچ سازمانی قابل انکار نیست. تمام سازمان‌ها دارای حجم بزرگی از اطلاعات هستند، اما استفاده کارآمد از این اطلاعات نیازمند داشتن نیروهای انسانی مجرب و متخصص است. این نیروها باید قادر باشند با داده‌های اطلاعاتی سازمان کار کنند و آنها را به صورت مؤثر به نفع سازمان بهره‌برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
نقش مدیریت دانش در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی و ارائه الگوی مناسب(مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان خوزستان)

نرگس موقرپور؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79871.1656

چکیده
  کتابخانه‌های عمومی با در اختیار داشتن منابع و مراجع مختلف به یکی از بزرگترین نیروگاه‌های تولید دانش و اطلاعات تبدیل شده‌اند که مدیریت مؤثر و کارآمد آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه سواد اطلاعاتی کاربران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش مدیریت‌دانش در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی و ارائه الگوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
طراحی هستان‌شناسی اشیاء یادگیری الکترونیکی براساس استاندارد فراداده شیء یادگیری در مخازن سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

لیلا عربگری؛ معصومه کربلاآقایی کامران؛ زویا آبام؛ عاطفه شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79813.1655

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی هستان‌شناسی اشیاء یادگیری الکترونیکی براساس استاندارد فراداده شیء یادگیری در مخازن سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است. روش‌شناسی: در پژوهش حاضر از روش مشاهده و پیمایش استفاده شده است و به مطابقت عناصر استاندارد فراداده شیء یادگیری با عناصر فراداده‌ای اشیاء یادگیری در مخازن سازمانی پرداخته شد. سپس پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
سازوکاری برای مدیریت زمان و افزایش دقت اطلاعات هنگام استفاده از کتابخانه سلنیوم

فرناز تقی زاده کورایم؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ سیدعبداله امین موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.80235.1660

چکیده
  امروزه داده ها به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند سازمان ها و صنایع مختلف، نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت کسب و کارها ایفا می کنند. در واقع هر سازمانی برای جمع آوری داده های خود از منابع مختلفی استفاده می کند که یکی از این منابع بستر وب می باشد که در آن روزانه داده های زیادی توسط کاربران مختلف و یا حتی ربات ها در سراسر جهان تولید و منتشر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
کاوش انگیزه برای مشارکت در به اشتراک‌گذاری دانش درون‌سازمانی

زهره شرعی؛ مرضیه دهقانی زاده؛ محمد حسن زاده اودرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.76163.1618

چکیده
  هدف پژوهش حاضر کاوش انگیزه برای مشارکت در به اشتراک‌گذاری دانش درون‌سازمانی بود که بر اساس پارادایم تفسیری و با رویکرد کاربردی توسعه‌ای به‌صورت کیفی انجام شد و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، اعضا هیئت‌علمی دانشگاه پیام‌نور بودند که 16 نفر به‌صورت هدفمند بر اساس معیارهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رابطه بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با حفظ و نگهداری دانش

محمد رضا فرهاد پور؛ معصومه امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79419.1644

چکیده
  هدف مطالعه تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر رابطه بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با حفظ و نگهداری دانش در شرکت فولاد خوزستان است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی قرار بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت فولاد خوزستان بالغ بر 15000 نفر بودند که تعداد 555 نفر به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده ‌انتخاب ...  بیشتر

کسب رتبه الف نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی از کمیسیون نشریات علمی کشور در سال 1402

کسب رتبه الف نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی از کمیسیون نشریات علمی کشور در سال 1401

رتبه کیفی نشریه در ISC (1400)

رتبه کیفی نشریه در ISC (1399)

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
عصمت مومنی

سردبیر:
فهیمه باب الحوائجی

دبیر تخصصی:
ژیلا کاظمی آبدارلو

کارشناس نشریه:
فائزه ابراهیمی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا چاپی: 2980-8243

شاپا الکترونیکی: 2783-1795

ابر واژگان