از انتخاب نشریه ما برای ارائه مقاله ارزشمند خود س‍پاسگزاریم.

 

برای تسهیل روند ارسال مقاله مراحل زیر را دنبال نمائید:

مرحله اول: اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی را بادقت مطالعه فرمائید. در صورت پذیرش آن، مراحل بعدی را ادامه دهید.

مرحله دوم: در سامانه نشریه ثبت‌نام کنید. نام و نام خانوادگی و اطلاعات سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی مطابق با اطلاعات مندرج در مقاله تکمیل کنید.

مرحله سوم: برای تنظیم مقاله خود راهنمای نگارش مقاله را به‌دقت مطالعه و مقاله خود را با ساختار آن هماهنگ کنید. این کار به تسریع روند ارسال مقاله برای داوران و انتشار آن کمک می‌کند. درصورتی‌که مقاله شما با این راهنما تطبیق داشته باشد، برای اعضای هیئت تحریریه ارسال و داوران انتخاب می‌شود.

مرحله چهارم: مقاله خود را در قالب نشریه وارد کنید.

مرحله پنجم: راهنمای ارسال مقاله را به‌دقت مطالعه کنید.

مرحله ششم: در منوی ارسال مقاله فایل‌های خود را برای ما بفرستید.

نکته: چنان‌چه در فایل اصل مقاله نام نویسنده / نویسندگان آورده شود مقاله از روند داوری خارج و‌ برای نویسنده عودت داده می‌شود.

 

 

login