روند بررسی

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش‌های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی تمامی ژورنال‌های انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی شامل داوری همسان و دوسو نابینا می‌باشد، به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

هر نسخه اولیه ارائه شده به انتشارات توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می‌شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از دزدی ادبی بررسی می‌شوند. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی هیچ گونه گذشتی در زمینه دزدی ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده در ژورنال‌های این دانشگاه را با دقت هر چه تمام‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از دزدی ادبی اطمینان داشته باشد.

سردبیر ژورنال اطمینان حاصل می‌کند که روند بررسی همسان بصورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در ژورنال حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماما به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود.

در انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی مخصوصا داوران با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین به نحو هر چه تمام‌تر انجام می‌شود.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 ارسال دو فایل الزامی است:

1. فایل اصلی که مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی است

2. فایل مشخصات نویسندگان که مشتمل بر عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگی نویسندگان براساس اولویت و مشخصات ایشان بصورت پانویس مثال: 

احمد صباحی و مشخصات بصورت پانویس استاد حقوق خصوصی دانشگاه..........، آدرس ایمیل (نویسنده مسئول)

چکیده فارسی قرار می‌گیرد، در ادامه چکیده لاتین قرار می‌گیرد که بصورت همان چکیده فارسی عمل می‌شود و تمامی مراحل بصورت انگلیسی نوشته می‌شود.

     1. تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.

    2. لطفا نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

نکات مهم:

1. در ساختار جدید انتشار مقاله، فقط برای نویسنده مسئول ایمیل درج شود، ایمیل مندرج باید ایمیل سازمانی باشد.

2. در ساختار جدید انتشار مقاله، همه نویسندگان باید کد ORCID داشته باشند. برای دریافت کد ORCID می‌توانید به وب‌سایت ارکید به آدرس https://orcid.org/ مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آن، به رایگان کد ارکید خود را دریافت نمایید.

* ساختار جدید انتشار مقاله، در انتهای صفحه راهنمای نویسندگان قابل دسترس است.*

پس از ارائه فایل به هر یک ژورنال‌های دانشگاه علامه طباطبائی، تیم سردبیری مجله آن را بصورت اولیه بررسی می‌نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می‌شود تا  روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم‌گیری ب‌صورت یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.