روش ارجاع دهی

  • ارجاعات به صورت درون متنی ( APA ) باشد. (نام خانوادگی، سال: صفحه)

 

*روش دقیق استناددهی و تهیه فهرست منابع در فایل ساختار مقالات با ذکر مثال قابل مشاهده است.*

توجه: نویسندگان محترم توجه داشته باشند با توجه به الزام معاونت پژوهشی دانشگاه، علاوه بر چکیده انگلیسی، لطفا منابع فارسی پایان متن نیز به انگلیسی ترجمه شوند.

 

روش نگارش فهرست منابع

1.کتاب:  نام خانوادگی، نام. ( سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار، ناشر.

2.مقاله:  نام خانوادگی، نام. ( سال). «عنوان مقاله»، نام مجله، ماه، دوره، شماره.

3. تکرار با واسطه: نام خانوادگی، نام، پیشین، ص

4.تکرار بی واسطه: همان ص،

5- اگر در تکرار بی واسطه علاوه بر منبع مورد نظر، از همان نویسنده، دیگر منابع هم در ارجاعات پیشین ذکر شده باشد، نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله یا کتاب نوشته شود.

نکته: عناوین کتاب یا مقاله بولد نباشند.

  • حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ و در عناوین فرانسه بصورت حرف کوچک نوشته شوند؛
  • عناوین کتابها به صورت ایتالیک نوشته شوند؛
  • عنوان مقاله‌ها در داخل گیومه قرار داده شوند؛

 

در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

  • حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است .
  • عنوان سایت
  • آدرس سایت
  • تاریخ آخرین مراجعه‌ نویسنده به سایت
login