تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره‌های دارای حسن شهرت در حیطه‌ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. اکثر داوران، دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود هستند. این داوران مجموعه‌ای از حس مسئولیت‌پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده‌اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند. در این بخش، فهرست اسامی داوران در سال 1401 قابل مشاهده است.

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی/ سازمانی

سازمان/ موسسه آموزشی

عضویت در پابلونز

طیبه

آباش

مربی

مدرس دانشگاه خلیج فارس

 

صدیقه

احمدی فصیح

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

 

شیوا

یاری

دانش آموخته دکتری

اداره کل کتابخانه های عمومی، کرمانشاه، ایران

 

مریم

اسدی

دانش آموخته دکتری

دانشگاه صنعتی  شریف، تهران، ایران

 

ام البنین

اسدی قادیکلائی

دانش آموخته دکتری

مرکز تحقیقات غدد، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

ابوالفضل

اسدنیا

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

فاطمه

اسفندیاری

دانش آموخته دکتری

سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

 

علیرضا

اسفندیاری مقدم

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

 

علیرضا

اسلامبولچی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

 

حسن

اشرفی ریزی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دارد

امیرضا

اصنافی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دارد

سعیده

اکبری داریان

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

مازیار

امیرحسینی

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران، ایران

 

علیرضا

انتهایی سرای

مدیر کل پردازش منابع و فناوری‌های دیجیتال

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

لیلا

آندرواژ

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر، خرمشهر، ایران

 

فهیمه

باب الحوائجی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

 

بهروز

بیات

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

 

توران

باقری

دانش آموخته دکتری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

 

علی

بیرانوند

استادیار

 دانشگاه پیام نور، ایران

دارد

حسن

بهزادی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دارد

فرشاد

پرهام نیا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

دارد

نسترن

پورصالحی

دانش آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

دارد

معصومه

تجعفری

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دارد

منصور

ترکیان تبار

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، دورود، ایران

دارد

سمیه

جعفری

دانش آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

جمیله

جهانی

دانش آموخته دکتری

دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

 

داوود

حاصلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

ملوک السادات

حسینی بهشتی

استادیار

پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

 

اعظم

حسینی فر

مربی

 دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

 

طاهره

حسومی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

 

جلال

حقیقت منفرد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 

افشین

حمدی‌پور

دانشیار

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

علی اکبر

خاصه

دانشیار

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دارد

مهناز

خداداد

دانش آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

رها (زهرا)

خرازی آذر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

علی

خویشوند

دانش اموخته دکتری

دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

 

ملیحه

درخوش

دانش آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

فریبرز

درودی

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

 

زهره

دوگچی

دانش آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

عباس

دولانی

استادیار

دانشگاه الزهرا واحد ارومیه، ارومیه، ایران

دارد

حمیدرضا

رادفر

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

دارد

محمد رحیم

رسولی آزاد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

 

سید علی اصغر

رضوی

استادیار

واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

 

الهه

روحی دل

دانش آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

 

ثریا

زنگنه

کارشناس ارشد

کارمند اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

دارد

رسول

زوارقی

استادیار

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دارد

آمنه

سلیمانی ده دیوان

دانش آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

ناهید

شاه ویسی

کارشناس ارشد

دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

علی

شرفی

دانش آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

طیبه

شهمیرزادی

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

محمدکریم

صابری

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دارد

مریم

صابری

استادیار

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

دارد

علی

صادق زاده وایقان

دانش آموخته دکتری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

لاله

صمدی

استادیار

دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 

ثریا

ضیائی

دانشیار

دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

 

فروزان

طبیبیان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرضا، شهرضا، ایران

 

جعفر

عبادله عموقین

استادیار

دانشگاه قم، قم، ایران

 

علیرضا

عطاردی بیمرغی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خراسان، ایران

 

فرزانه

عفیفیان

دانش آموخته دکتری

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

اکرم

عینی

دانش آموخته دکتری

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

دارد

سعید

غفاری

استادیار

دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

 

اکرم

فتحیان دستگردی

استادیار

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

دارد

محمدرضا

فرهادپور

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

دارد

ام البنین

فیض بخش

دانش آموخته دکتری

--

 

سپیده

فهیمی فر

استادیار

گروه آموزشی علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دارد

میترا

قیاسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران

 

سپیده

قلم باز

دانش آموخته دکتری

دانشگاه پیام نور

 

رضا

کریمی

استادیار

دانشگاه قم، قم، ایران

 

فرناز

محمدی

دانش آموخته دکتری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

حسن

محمودی توپکانلو

استادیار

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

سعید

ملک محمدی

کارشناس ارشد

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

 

یعقوب

نوروزی

استاد

دانشگاه قم، قم، ایران

 

حسین

مرادی مقدم

استادیار

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

فاطمه

مسعودی

-

مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

 

مجیدرضا

مقنی پور

استادیار

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

فاطمه

مکی زاده

دانشیار

دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

علی

منصوری

دانشیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

زهره

میرحسینی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

سمیه

نادی راوندی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

 

سید مهدی

نارمنجی

دانش آموخته دکتری

رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری ها

 

مهرداد

ناصرپور

دانش آموخته دکتری

دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران

 

آزاده

نامداری

دانش آموخته دکتری

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

اعظم

نجفقلی نژاد

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

لیلا

نعمتی انارکی

دانشیارن

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

دارد

سودابه

نوذری

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

مرجان

نیک بخت

مربی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، ایران

 

اسماعیل

وزیری

استادیار

دانشگاه زابل، زابل، ایران

دارد

حسین

وکیلی مفرد

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دارد

موسی

یمین فیروز

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

 

login