تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره‌های دارای حسن شهرت در حیطه‌ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. اکثر داوران، دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود هستند. این داوران مجموعه‌ای از حس مسئولیت‌پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده‌اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند. در این بخش، فهرست اسامی داوران به تفکیک بازه زمانی داوری قابل مشاهده است.

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی/ سازمانی

سازمان/ موسسه آموزشی

عضویت در پابلونز (Publons)

زهرا

اباذری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

Publons

محمدرضا

اباذری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

 

الهه

ابراهیمی درچه

دانشجوی دکتری

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

صدیقه

احمدی فصیح

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

مریم

اخوتی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران

Publons

مریم

اسدی

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 

علیرضا

اسلامبولچی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

 

خاطره

اسمعیلی

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

حسن

اشرفی ریزی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Publons

امیررضا

اصنافی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Publons

رشا

اطلسی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 

مینا

افشار

مربی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Publons

سعیده

اکبری داریان

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

احسان

اکرادی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

زهرا

امامی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Publons

مریم

امیدخدا

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

مازیار

امیرحسینی

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران، ایران

 

غلامرضا

امیرخانی

استادیار

سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

مصطفی

امینی

دانشجوی پسا دکتری

دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

 

قاسم

آزادی احمدآبادی

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

 

سمانه

آقاجان پور

دانش ‎آموخته کارشناسی ارشد

سازمان امور مالیاتی کشور، تهران، ایران

 

فهیمه

باب الحوائجی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

لیلا

بابا رضایی کاشانی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

علی رضا

بهمن آبادی

مربی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

بهروز

بیات

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

 

زینب

پاپی

دانش‌آموخته دکتری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

فرشاد

پرهام‌نیا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه،کرمانشاه، ایران

 

اورانوس

تاج الدینی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

معصومه

تجعفری

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

منصور

ترکیان تبار

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، دورود، ایران

 

سید رسول

تودار

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

آتش

جعفرنژاد

استادیار

بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

المیرا

جنوی

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

Publons

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

علی

حاجی شمسایی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

داود

حاصلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

Publons

طاهره

حسومی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

Publons

ملوک السادات

حسینی بهشتی

استادیار

پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

 

علی اکبر

خاصه

استادیار

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Publons

رضا

خانی پور

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

مهناز

خداداد

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

رها (زهرا)

خرازی آذر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

لیلا

خلیلی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

Publons

جیران

خوانساری

دانش‌آموخته دکتری

دادگستری کل استان تهران، تهران، ایران

 

علی

خیشوند

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

 

ملیحه

درخوش

دانش‌آموخته دکتری

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

فریبرز

درودی

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

 

فیروزه

دوخانی

دانش‌آموخته دکتری

پژوهشگر حوزه علم سنجی درزمینه آلتمتریکس، تهران، ایران

Publons

زهره

دوگچی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

عباس

دولانی

استادیار

دانشگاه الزهرا واحد ارومیه، ارومیه، ایران

Publons

میترا

دیلمقانی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

Publons

امیرحسام

رادفر

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

بتول

رحمانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

 

مهدی

رحمانی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

محمدرحیم

رسولی آزاد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

 

میلاد

روشنی

دانشجوی دکتری

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

ابراهیم

زارعی

دانش‎آموخته کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

هاجر

زارعی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

Publons

فاطمه

زندیان

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

علی

سادات موسوی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

Publons

نجمه

سالمی

استادیار

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

مریم

سدهی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

علی اکبر

سرپرست

استادیار

دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

 

فرامرز

سهیلی

دانشیار

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Publons

شهره

سید حسینی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

 

داود

شریفیان

دانش‌آموخته دکتری

نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، تهران،  ایران

 

احمد

شعبانی

استاد

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

طیبه

شهمیرزادی

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

Publons

محمدکریم

صابری

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

Publons

علی

صادق زاده وایقان

دانش‌آموخته دکتری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

ایرج

صادقی نسب

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازاهواز، ایران

 

میترا

صمیعی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

حسن

صیامیان

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

Publons

ثریا

ضیایی

دانشیار

دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

 

فروزان

طبیبیان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

 

سالومه

طهماسبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

 

مرجان

عرب رحمتی پور

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

مهدی

علیپور حافظی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

Publons

اکرم

عینی

دانش‌آموخته دکتری

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران

Publons

سعید

غفاری

استادیار

دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

 

سمانه

غفاریان

دانش‎آموخته کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

مهسا

فرد حسینی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

محمد رضا

فرهاد پور

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

Publons

فائزه

فرهودی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

رضا

قربان جهرمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

Publons

گلنسا

گلینی مقدم

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

Publons

فائقه

محمدی

استادیار

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

مهدی

محمدی

دانشیار

دانشگاه قم، قم، ایران

 

حامد

محمدی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

 

شیما

مرادی

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

Publons

محمود

مرادی

استادیار

دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

افسانه

مظفری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

رحمان

معرفت

استادیار

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

معصومه

معظمی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

زهرا

معظمی

-

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تهران، ایران

 

سعید

ملک محمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

Publons

ربابه

منصورکیائی

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

 

علی

منصوری

دانشیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

مرجان

مومنی

استادیار

دانشگاه علوم پرشکی سمنان، سمنان، ایران

 

زهره

میرحسینی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

محمد علی

نادی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

 

اعظم

نجفقلی نژاد

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

Publons

آناهیتا

نظری

مربی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

 

سمیه

نعمتی

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

لیلا

نعمتی انارکی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Publons

صدف

نعیمی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

حسین

نورانی

دانش‌آموخته دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

یعقوب

نوروزی

دانشیار

دانشگاه قم، قم، ایران

 

فاطمه

نوشین فرد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

محسن

نوکاریزی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Publons

مرجان

نیک بخت

مربی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، ایران

 

مرضیه

یاری زنگنه

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

Publons

موسی

یمین فیروز

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

 

مینو

یوسفی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال، رشت، ایران

 

login