آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 257
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 206
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 256471
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 147406
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 46 %