آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 516
تعداد پذیرش 233
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 192
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 83

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 215871
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133473
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 167 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 45 %