اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 435
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 71

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 167063
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 104282
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 44 %