اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 393
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 70

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 151998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93697
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 124 روز
درصد پذیرش 42 %