آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 481
تعداد پذیرش 218
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 81

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 190720
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 119028
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 45 %