آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 624
تعداد پذیرش 290
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 236
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 109

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 303664
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173543
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 46 %