آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 664
تعداد پذیرش 310
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 120

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 368254
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 211 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1799 روز
درصد پذیرش 47 %