کسب رتبه علمی "الف" نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی براساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب، در ارزیابی علمی سال 1401

مفتخریم به اطلاع پژوهشگران و محققان گرامی برسانیم نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی با صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبائی، با مدیر مسئولی خانم دکتر عصمت مومنی و سردبیری خانم دکتر فهیمه باب الحوائجی در ارزیابی استانداردهای نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 1398 موفق به کسب رتبه علمی "الف" برای سال 1401 شده است. خداوند را شاکریم و از تمامی افرادی که ما را در دستیابی به این موفقیت همراهی کردند سپاسگزاریم.

پژوهشگران و محققان گرامی می‌توانند مقالات ارزشمند خود را در حوزه‌های موضوعی ذیل برای نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی از طریق وب‌سایت نشریه به آدرس jks.atu.ac.ir ارسال نمایند.

 • نظام‌ها و شبکه‌های معنایی
 • وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
 • پردازش زبان طبیعی
 • بازیابی تعاملی
 • بازیابی نظام‌های هوشمند
 • تحلیل متن و دانش‌کاوی
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
 • معماری اطلاعات
 • مدیریت اطلاعات و دانش
 • اقتصاد اطلاعات
 • نظریه‌های اطلاعات و دانش
login