هدف عمده فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با بازیابی دانش و نظام‌های معنایی است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در دامنه‌های موضوعی ذیل را به چاپ می‌رساند:

 • بازیابی نظام‌های هوشمند
 • پردازش زبان طبیعی
 • تحلیل متن و دانش‌کاوی
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
 • بازیابی تعاملی
 • مدیریت اطلاعات و دانش
 • معماری اطلاعات
 • نظام‌های هوشمند بازیابی
 • نظام‌های معنایی
 • نظام‌ها و فناوری‌های مدیریت دانش
 • نظریه‌های اطلاعات و دانش
 • وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
 • شبکه‌های معنایی
 • اقتصاد اطلاعات و دانش
 • مدیریت دانش

به منظور دسترسی بهتر و سریع‌تر پژوهشگران محترم به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد. این نشریه از پایگاه‌های اطلاعاتی مگیران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه‌ها و افراد استفاده می‌کند. همچنین این نظام بایگانی، به مسئولان کتابخانه‌ها اجازه می‌دهد گردآوری کاملی از مقالات نشریه را داشته باشند.