تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره‌های دارای حسن شهرت در حیطه‌ی مطالعه و پژوهش مختص خود هستند. اکثر داوران، دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود هستند. این داوران مجموعه‌ای از حس مسئولیت‌پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده‌اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند. در این بخش، فهرست اسامی داوران در سال 1402 قابل مشاهده است.

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی / سازمانی

سازمان / موسسه آموزشی

عضویت در پابلونز

رضا

ملکی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

عصمت

مومنی

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دارد

رضا

خانی‌پور

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

دارد

سالمومه

طهماسبی

مربی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 

سعید

ملک‌محمدی

کارشناس ارشد

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

دارد

حمیدرضا

رادفر

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 

حسن

محمودی توپکانلو

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

علی

شرفی

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

دارد

ام‌البنین

فیض‌‎بخش

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

عباس

دولانی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

 

محمدکریم

صابری

استادیار

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دارد

الهه

روحی دل

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

طاهره

حسومی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

 

مهدی

علیپور حافظی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دارد

علی‌اکبر

خاصه

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دارد

طیبه

شهمیرزادی

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

قاسم

آزادی احمد

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

 

عارف

ریاحی

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دارد

فهیمه

باب‌الحوائجی

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دارد

زهره

دوگچی

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

توران

باقری

دانش‌آموخته دکتری

دانش‌آموخته دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

 

عادل

آذر

استاد

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دارد

اعظم

نجفقلی‌نژاد

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

دارد

حسین

وکیلی‌مفرد

دانشیار

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دارد

لاله

صمدی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

دارد

علیرضا

انتهائی سرایی

دانشجوی دکتری

مدیرکل پردازش منابع و فناوری‌های دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

 

بهروز

بیات

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

دارد

ابوالفضل

اسدنیا

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

دارد

سودابه

نوذری

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ایران

 

فاطمه

حمیدی

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

سید رسول

تودار

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران- شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

فروزان

طبیبیان

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

 

مینا

محمدی وکیل

استادیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

دارد

زهرا

اباذری

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران-شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دارد

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

رشا

اطلسی

دانش‌آموخته دکتری

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دارد

سید مهدی

نارمنجی

دانش‌آموخته دکتری

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دارد

فاطمه

مکی‌زاده

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

دارد

فائزه

فرهودی

استادیار

دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

 

میترا

قیاسی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

دارد

صفیه

طهماسبی لیمونی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

دارد

حسن

اشرفی‌ریزی

استاد

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دارد

فیروزه

دوخانی

دانش‌آموخته دکتری

پژوهشگر حوزه علم‌سنجی در زمینه آلتمتریکس، تهران، ایران

دارد

اسماعیل

وزیری

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 

آمنه

سلیمانی‌ده

دانش‌آموخته دکتری

علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دارد

سیدعلی‌اصغر

رضوی

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

 

عزیز

هدایتی‌خوشمهر

استادیار

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

دارد

محمد

رزاقی

دانش‌آموخته دکتری

مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

صدیقه

احمدی فصیح

استادیار

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس گروه مطالعه و تحقیقات حفاظت و نگهداری اسناد، تهران، ایران

 

مازیار

امیرحسینی

استادیار

استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران، ایران

دارد

توران

باقری

دانش‌آموخته دکتری

علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

 

طاهره سادات

امینی

دانش‌آموخته دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دارد

فهیمه

انصاریان

استادیار

گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

login