نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و دوران پساکرونا را با یکدیگر مقایسه کرده و به بحران‌های اخیر پاسخ می‌دهد. در نهایت نویسنده تغییر پارادایم در نقش کتابخانه‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند.این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و دوران پساکرونا را با یکدیگر مقایسه کرده و به بحران‌های اخیر پاسخ می‌دهد. در نهایت نویسنده تغییر پارادایم در نقش کتابخانه‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند.این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و دوران پساکرونا را با یکدیگر مقایسه کرده و به بحران‌های اخیر پاسخ می‌دهد. در نهایت نویسنده تغییر پارادایم در نقش کتابخانه‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند.این مقاله تأثیر کتابخانه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر بحران‌های اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و دوران پساکرونا را با یکدیگر مقایسه کرده و به بحران‌های اخیر پاسخ می‌دهد. در نهایت نویسنده تغییر پارادایم در نقش کتابخانه‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing Public Library Resources in a Post COVID-19 World

نویسنده [English]

  • tahereh abolghasem mosalmaan

no

چکیده [English]

This article compares the impact on libraries and library services of
the COVID-19 pandemic with past economic crises. In order to
respond proactively to the current crisis, the author proposes significant paradigm shifts for the role of public libraries.This article compares the impact on libraries and library services of
the COVID-19 pandemic with past economic crises. In order to
respond proactively to the current crisis, the author proposes significant paradigm shifts for the role of public libraries.This article compares the impact on libraries and library services of
the COVID-19 pandemic with past economic crises. In order to
respond proactively to the current crisis, the author proposes significant paradigm shifts for the role of public libraries.This article compares the impact on libraries and library services of
the COVID-19 pandemic with past economic crises. In order to
respond proactively to the current crisis, the author proposes significant paradigm shifts for the role of public libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public library role
  • workforce development
  • online learning
  • COVID-19
  • recession