نویسنده = مشهدی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 67-86

سپیده دادخواه؛ عاصفه عاصمی؛ محمدرضا عابدی؛ فرشته مشهدی