نویسنده = اصنافی، امیررضا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

دوره 6، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 41-60

10.22054/jks.2019.42966.1229

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور


3. مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب‌خوانی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 99-117

10.22054/jks.2019.36998.1206

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محترمه دانشمند