فضای مفهومی» رویکردی جهت توسعه وب معنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

وب معنایی به‌عنوان سومین نسل وب، در پی تعامل بیشتر بین انسان و رایانه بوده و سعی در قابل‌فهم نمودن پردازش اطلاعات برای ماشین را دارد تا بتواند روابط بین صفحات وب را به‌گونه‌ای برقرار سازد که معنا را بازنمایی کند. بسیاری از پژوهش­ها و کاربردهای وب معنایی نشان می­دهد که وب معنایی کنونی، معنایی نیست. هدف از انجام پژوهش حاضر؛ بررسی معنا بخشی به بافت از طریق کاربرد نظریه­هایی همچون نظریه فضاهای مفهومی است. پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که وب معنایی به‌عنوان بستری برای بازنمون دانش، باید محور شناخت را در ساختار کنونی خود تبیین کند و به کاربر، بافت و شرایط شناختی آن، ابزارهای کسب شناخت، چگونگی ساختاربندی واژگان در بافت و چگونگی تشکیل معنا توسط انسان توجه داشته و آن را در ساختار خود به کار برد. نظریه فضاهای مفهومی به‌واسطه داشتن ساختار هندسی می­تواند مفاهیم و روابط بین آن‌ها را در بافت­های مختلف قرار داده و تشکیل معانی را در بافت­های مختلف با توجه زمینه­های شناختی کاربر امکان­پذیر کرده و بازیابی مرتبط با آنچه در ذهن کاربر است را ایجاد کند. پژوهش حاضر از معدود پژوهش­های انجام شده در زمینه تأکید بر بافت مفهومی در وب معنایی است. در این پژوهش به بافت و رابطه آن بامعنا توجه شده و نظریه فضاهای مفهومی به‌عنوان یکی از راهکارها معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Conceptual space ": an approach to the development of Semantic Web

نویسنده [English]

  • Khadijeh Moradi
Ph.D. Student in Knowledge & Information Sciences, Alzahra University, Tehran,
چکیده [English]

Semantic Web as the third generation of the Web is due to greater interaction between humans and computers and attempts to understand the processing of information for the machine in order to establish relationships between Web pages in such a way as to represent meaning. Many Studies on and applications of Semantic web show that the current semantic web is not semantic. The purpose of this study was to investigate giving meaning to weave through the application of theories such as the theory of conceptual spaces. The reason for using this theory is that it examines the representation of knowledge and semantic construction and is concerned with the making of meaning of words and using them in the context of conceptual space. This research is applied and analytical. The results showed that the Semantic Web, as an approach for the representation of knowledge, must explain knowledge cognition axis on its current structure and note the user, context and cognitive conditions, tools in understanding how structured and how the meaning of words in context by humans and put it in its own structure. Theory of conceptual spaces by having the geometric structure of concepts and relationships between them can be placed in different contexts and the formation of meanings in different textures with the consideration of the user's cognitive fields makes it possible to create retrieval related to what is in the user's mind. This research is one of the few studies carried out in the context of emphasizing the conceptual context in semantic web. In this research, attention has been paid to the context and its relationship with meaning, and the concept of conceptual spaces has been introduced as one of the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Web
  • Context
  • concept space

اکباتانی­فرد، غلامحسن؛ کاهانی، محسن و منصفی، رضا. (1388). یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل‌های هوشمند. ارائه‌شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، اصفهان.

بیگدلی، زاهد و شریفی، سمیه. (1389). مفهوم «بافت » در حوزه رفتارهای اطلاعاتی. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 13(3)، 31-51.

پهلوان نژاد، محمدرضا و اکبرپور، حامد. (1391). بررسی و توصیف معنای واژه «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی. پژوهش­های زبان شناسی تطبیقی، 2(4)، 93-106.

جمالی مهموئی، حمیدرضا. (1382). وب معنایی: شیوه‌ای رو به تکامل برای ذخیره و بازیابی کارآمدتر اطلاعات روی اینترنت. اطلاع­شناسی، 2، 47-66.

روشن، بلقیس و اردبیلی، لیلا. (1392). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی. تهران: علم.

کشاورز، حمیدرضا. (1386). دگرگونی ساختن وب معنایی: رساندن وب به ظرفیت نهایی‌اش. کتاب ماه کلیات، 10(118)، 88-91.

منصوریان، یزدان. (1390). رویکرد کیفی، بافت‌مدار و میان‌رشته‌ای به «تعامل انسان و اطلاعات». سخنرانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25 خرداد 1390.

یورلند، بیرگر و البرچسن، هان. (1381). به‌سوی افقی نوین در علم اطلاع­رسانی: تحلیل حوزه‌ای، ترجمه ناهید طباطبائی در بهمن‌آبادی، علیرضا. مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع‌رسانی، گزیده مقالات، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

Berners-Lee, T., Hendler, J. & Lassila, O. (2001) The Semantic Web: a new form of web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new Possibilities. Retrieved Oct, 5, 2006, from http://www.w3c.org/2001/sw.html

Gärdenfors, P. (1990). Frameworks for Properties: Possible Worlds vs. Conceptual Spaces. In L. Haaparanta, M.Kusch and I. Niiniluoto, editors, Language, Knowledge and Intentionality (Acta Philosophica Fennica, 49).

Gärdenfors, P. (1992). A Geometric Model of Concept Formation. In S. Ohsuga et al., editors, Information Modelling and Knowledge Bases III, IOS Press, Amsterdam.

Gardenfors, P. (2004). Conceptual spaces as a framework for knowledge representation. Mind and Matter, 2(2), 9-27.

Gentner, D., van Harmelen, F., Hitzler, P., Janowicz, K., & Kuhnberger, K. U. (2012). Cognitive approaches for the semantic web. Dagstuhl Report, 2(5), 93-116.

Henson, C. A., & Sheth, A. P. (2012). Semantics of Perception: Towards a Semantic Web Approach to Machine Perception.

http://corescholar.libraries.wright.edu/knoesis/221

Raubal, M., & Adams, B. (2010). The semantic web needs more cognition. Semantic Web, 1(1, 2), 69-74.

Rosch, E. (1975). Cognitive representations of semantic categories. Journal of experimental psychology: General, 104(3), 192.

Stoermer, H. (2006). Introducing Context into Semantic WebKnowledge Bases. Presented in International conference on Digital Libraries (9Th, Kyoto).

Yamauchi, T. (2007). The semantic web and human inference: A lesson from cognitive science. In The Semantic Web (pp. 609-622). Springer, Berlin, Heidelberg.