سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک فصلنامه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی  هر سه ماه یک بار از سوی دانشگاه علامه طباطبائی، منتشر می‌شود.

بهای اشتراک برای هر شماره 50000ریال و برای یک سال 244000 ریال است.

هزینه پستی برای هر شماره نیز مبلغ 10000ریال است.

نحوه اشتراک

  واریز وجه اشتراک برای هر شماره یا یک ساله به حساب شماره 98722890 نزد بانک تجارت شعبه شهید کلانتری کد 985 به نام دانشگاه علامه طباطبائی و ارسال فایل اسکن شده فیش واریزی به پست الکترونیکی مدیر اجرایی فصلنامه