کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 83-98

10.22054/jks.2018.34502.1193

محمد میرکمالی؛ علی لطفی؛ محمد مهدی بابائی منقاری


2. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22054/jks.2016.7242

سید حامد هاشمی؛ احسان اکرادی؛ مینو یوسفی


4. تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 25-43

10.22054/jks.2016.2696

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده