نویسنده = واعظی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 127-152

10.22054/jks.2016.2697

علی حسین نورافروز؛ رضا واعظی؛ سیدرضا قدرت