نویسنده = ملکی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 107-128

احمدرضا احمدی میرقائد؛ رضا ملکی؛ عصمت مومنی