نویسنده = سادات موسوی، علی
تعداد مقالات: 1
1. هوش معنوی و سلامت روان در کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 95-110

10.22054/jks.2018.10422.1076

اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ مهدی علیزاده