نویسنده = پورکریمی دارنجانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب‌آو‌ساینس : مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22054/jks.2017.15975.1109

زهره پورکریمی دارنجانی؛ گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی