نویسنده = میرکمالی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 83-98

10.22054/jks.2018.34502.1193

محمد میرکمالی؛ علی لطفی؛ محمد مهدی بابائی منقاری