نویسنده = محمدی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 107-125

10.22054/jks.2016.2701

لیلا محمدی؛ مهدی علیپور حافظی