نویسنده = علیپور حافظی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های دولتی شهر تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 61-80

10.22054/jks.2017.5078.1038

علی جلالی دیزجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ حسین ادبی فیروزجاه


2. مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 107-125

10.22054/jks.2016.2701

لیلا محمدی؛ مهدی علیپور حافظی