نویسنده = زینالی تازه کندی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری داده کاوی برای پیشنهاد پرسش درنظام‌های بازیابی اطلاعات

دوره 6، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22054/jks.2020.50167.1275

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی