نویسنده = اخوان، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش با نقش تعدیل گر تحصیلات

دوره 4، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 21-46

10.22054/jks.2019.33889.1192

مصطفی جعفری؛ پیمان اخوان؛ سید حجت الله اسحقی