نویسنده = دانشمند، محترمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب‌خوانی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 99-117

10.22054/jks.2019.36998.1206

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محترمه دانشمند