نویسنده = کشاورز، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت‌بندی منابع انسانی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 3-21

محمدعلی سرلک؛ آرزو کشاورز؛ الهام کشاورز