تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره‌های دارای حسن شهرت در حیطه‌ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. اکثر داوران، دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می‌باشند. این داوران مجموعه‌ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده‌اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

داوران نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی در سال 1399

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت/ سازمان

زهرا

اباذری

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

محمدرضا

اباذری

استادیار

عضو هیئت علمی/ ادانشگاه آزاد اسلامی قم

الهه

ابراهیمی درچه

-

دانشجوی دکتری/ دانشگاه اصفهان

صدیقه

احمدی فصیح

استادیار

عضو هیئت علمی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مریم

اخوتی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مریم

اسدی

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا

اسلامبولچی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

خاطره

اسمعیلی

مربی

رئیس اداره امور کتابخانه ها

حسن

اشرفی ریزی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

امیررضا

اصنافی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی

رشا

اطلسی

استادیار

پژوهشگر اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مینا

افشار

مربی

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سعیده

اکبری داریان

استادیار

عضو هیئت علمی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی

احسان

اکرادی

دکتری تخصصی

دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا

امامی

استادیار

رئیس کتابخانه / مدیر امور عمومی پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مریم

امیدخدا

-

دانشجوی دکتری/ مدیر کتابخانه عمومی علامه دهخدا

مازیار

امیرحسینی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین‌المللی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

غلامرضا

امیرخانی

استادیار

عضو هیئت علمی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مصطفی

امینی

دکتری تخصصی

مشاور نوآوری و توسعه کسب و کار دیجیتال

قاسم

آزادی احمدآبادی

استادیار

عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

سمانه

آقاجان پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد

سازمان امور مالیاتی کشور

فهیمه

باب الحوائجی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

لیلا

بابا رضایی کاشانی

-

دانشجوی دکتری/  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی رضا

بهمن آبادی

مربی

عضو هیئت علمی/ مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

بهروز

بیات

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

زینب

پاپی

دکتری تخصصی

رئیس گروه اطلاع رسانی کتابهای خطی و نادر/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی

فرشاد

پرهام‌نیا

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اورانوس

تاج الدینی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

معصومه

تجعفری

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد

منصور

ترکیان تبار

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

سید رسول

تودار

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

آتش

جعفرنژاد

استادیار

عضو هیئت علمی  بازنشسته

المیرا

جنوی

استادیار

عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

علی

حاجی شمسایی

-

دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

داود

حاصلی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه خوارزمی

طاهره

حسومی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ملوک السادات

حسینی بهشتی

استادیار

عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

علی اکبر

خاصه

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور تهران

رضا

خانی پور

استادیار

عضو هیئت علمی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مهناز

خداداد

دکتری تخصصی

عضو هیئت علمی/ حوزه هنری انقلاب اسلامی

رها (زهرا)

خرازی آذر

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

لیلا

خلیلی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جیران

خوانساری

دکتری تخصصی

دادگستری تهران

علی

خیشوند

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور

ملیحه

درخوش

دکتری تخصصی

رییس اداره فراهم آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

فریبرز

درودی

استادیار

عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

فیروزه

دوخانی

دکتری تخصصی

پژوهشگر حوزه علم سنجی درزمینه آلتمتریکس

زهره

دوگچی

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عباس

دولانی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه الزهرا واحد ارومیه

میترا

دیلمقانی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمیدرضا

رادفر

استادیار

عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

امیرحسام

رادفر

دکتری تخصصی

عضو هیئت علمی مدعو/ دانشگاه تهران

بتول

رحمانی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مهدی

رحمانی

دکتری تخصصی

دانش آموخته دکتری تحصصی

محمدرحیم

رسولی آزاد

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

میلاد

روشنی

دانشجوی دکتری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ابراهیم

زارعی

دانش آموخته کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

هاجر

زارعی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فاطمه

زندیان

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه تربیت مدرس

علی

سادات موسوی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نجمه

سالمی

استادیار

مدرس دانشگاه الزهرا (س)

مریم

سدهی

دکتری تخصصی

دانش آموخته دکتری تحصصی

علی اکبر

سرپرست

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه خوارزمی

فرامرز

سهیلی

دانشیار

عضو هیئت علمی/  دانشگاه پیام نور

شهره

سید حسینی

دکتری تخصصی

دانشگاه اصفهان

داود

شریفیان

دکتری تخصصی

شاغل در ریاست جمهوری

احمد

شعبانی

استاد

عضو هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

طیبه

شهمیرزادی

استادیار

عضو هیئت علمی/ معاون مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

محمدکریم

صابری

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی همدان

علی

صادق زاده وایقان

دکتری تخصصی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

ایرج

صادقی نسب

مربی

عضو هیئت علمی/ دانشگاه فرهنگیان

میترا

صمیعی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی

حسن

صیامیان

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ثریا

ضیایی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور مشهد

فروزان

طبیبیان

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سالومه

طهماسبی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه مالک اشتر

مرجان

عرب رحمتی پور

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

مهدی

علیپور حافظی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی

اکرم

عینی

دکتری تخصصی

رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سعید

غفاری

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور قم

سمانه

غفاریان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

مهسا

فرد حسینی

دکتری تخصصی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی

محمد رضا

فرهاد پور

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فائزه

فرهودی

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ام البنین

فیض بخش

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

رضا

قربان جهرمی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

گلنسا

گلینی مقدم

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی

حامد

محمدی

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مهدی

محمدی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه قم

فائقه

محمدی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه تبریز

شیما

مرادی

استادیار

عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

محمود

مرادی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه رازی کرمانشاه

رحمان

معرفت

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه سمنان

معصومه

معظمی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سعید

ملک محمدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

مسئول انتشارات معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

ربابه

منصورکیائی

مربی

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

علی

منصوری

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

عصمت

مومنی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی

مرجان

مومنی

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پرشکی سمنان

زهره

میرحسینی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

محمد علی

نادی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

اعظم

نجفقلی نژاد

استادیار

عضو هیئت علمی/ رییس گروه خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی

آناهیتا

نظری

مربی

پژوهشگر مطالعات ارشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سمیه

نعمتی

مربی

عضو هیئت علمی/ دانشگاه جامع علمی کاربردی

لیلا

نعمتی انارکی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران

صدف

نعیمی

دکتری تخصصی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

حسین

نورانی

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

یعقوب

نوروزی

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه قم

فاطمه

نوشین فرد

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

محسن

نوکاریزی

استاد

عضو هیئت علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد

مرجان

نیک بخت

دکتری تخصصی

مرکز آموزش  علمی کاربردی  معاونت  اموراجتماعی و فرهنگی  شهرداری تهران

مرضیه

یاری زنگنه

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

موسی

یمین فیروز

استادیار

عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی بابل

مینو

یوسفی

دانشجوی دکترا

دانشگاه پیام نور گیلان