مروری بر رده‌بندی خوکار متن

رضا دهخدایی؛ عاطفه شریف

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 191-219

https://doi.org/10.22054/jks.2021.59944.1425

چکیده
  منابع با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و انتشار هستند و در این میان سهم منابع دیجیتال و وبی بسیار مشهود است. به منظور سازماندهی این منابع، تلاش‌هایی برای رده‌بندی خودکار صورت گرفته که غالبا از الگوریتم‌های آماری و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند. همچنین در برخی منابع، استفاده از رده‌بندی‌های کتابخانه‌ای نیز توصیه شده است. اصلی‌ترین ...  بیشتر