ردپای نظریه های ارتباطات در علم اطلاعات و دانش شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف شناسایی شباهت­ها، تفاوت­ها و چگونگی کاربرد مفاهیم حوزه ارتباطات در علم اطلاعات و دانش­شناسی انجام شد. روش: مطالعه حاضر مروری نقلی بود و سعی شد تا از منظر نظریه‌های حوزه ارتباطات به مسائل علم اطلاعات و دانش­شناسی نگریسته شود. یافته ­ها: از میان علوم مختلف، کتابداری و اطلاع­رسانی با علوم ارتباطات پیوستگی اجتناب‌ناپذیری دارد. برخی از نظریه­های حوزه ارتباطات ازجمله نظریه کاربری و اقناع، نظریه بینامتنیت، نظریه اجتماعی شدن، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه شناخت اجتماعی، نظریه دروازه­بانی، نظریه اشاعه نوآوری و نظریه برجسته­سازی قابلیت کاربرد در بافت علم اطلاعات و دانش­شناسی را دارند. نتیجه ­گیری: نظریه­های ارتباطات در همه ارکان چهارگانه علم اطلاعات و دانش­شناسی (مجموعه‌سازی، سازمان‌دهی، اشاعه اطلاعات و مدیریت) کاربرد دارند. به نظر می­رسد با انجام پژوهش­های مفصل­تر، می­توان کاربرد سایر نظریه­های حوزه ارتباطات را در علم اطلاعات و دانش­شناسی موردبررسی قرارداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trace of Communication Science Theories in Knowledge and Information Science

نویسندگان [English]

  • hasan Ashrafi-rizi 1
  • Zahra Kazem pour 2
1 Associate professor of Knowledge and information, Isfahan University of Medical Sciences science,
2 Ph.D. student of Knowledge and information University of Tehran, faculty member of Payame Noor University,
چکیده [English]

The relationship between “Knowledge and Information Science” and other areas such as Communication Science is one of the issues that information specialists with should pay special attention. The scientists of these two fields are interested in communicating each other because they can utilize each others knowledge very well. This connection can be achieved by identifying similarities, differences, and how to apply the concept or concepts of an area within the other. This study was an unsystematic review conducted in 2014 by searching relative keywords in the Science Direct, Web of Science, Emerald, Magiran and SID databases. Communication Science theories and their applications in the field of Knowledge and Information Sciences will be discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and Information Science
  • Communication Science
  • Theories
احمدزاده کرمانی، روح آ... (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: چاپار.
پور یوسفی، حمید؛ طایفه، اشرف؛ آقاپور فرکوش، مجید (1388). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر الگوپذیری رفتار اجتماعی دختران. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی. 3 (1)،‌ 169-205.
رزاقی،‌ افشین (1385). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: آسیم.
شکرخواه،‌ یونس (1389). واژه‌نامه ارتباطات. تهران: سروش.
شکرخواه،‌ یونس (1391). تقریرات درس " نظریه­های اطلاعات و ارتباطات". دانشگاه تهران،‌ دانشکده مطالعات جهان. نیمسال دوم.
فرهنگی،‌ علی‌اکبر (1388). ارتباطات انسانی: مبانی. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
فیشر،‌کرن ای.؛ اردلز، ساندا؛ مک کچنی، لین (1387). نظریه‌های رفتار اطلاعاتی (فیروزه زارع فراشبندی، غلام حیدری، لیلا مکتبی فرد و محسن حاجی‌زین‌العابدینی، مترجمان). تهران: کتابدار (نشر اثر اصلی 2005).
محسنی،‌ حمید (1382). مجموعه‌سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران: کتابدار.
Bell, S. (2009). From gatekeepers to gate–openers.American Libraries.40(8/9), 50-53.
Chamberlain, C. (1991). The gatekeeper and information. Library Acquisitions: Practice & Theory. 15(3), 265-269.
Chapman, C. (2009). Retention begins before day one: orientation and socialization in libraries. New Library World. 110(3/4), 122-135.
Chatman, E. A. (1991). Life in a small world: Applicability of gratification theory to information–seeking behavior. Journal of the American Society for Information Science. 42(6), 438-449.
Chua, A. Y. K., Goh, D. H., Lee, C. S. (2011). Mobile content contribution and retrieval: An exploratory study using the uses and gratifications paradigm. Information Processing and management. 48(1), 13–22.
Clark, B M., Gaughan, T. M. (1979). Socialization of Library school students: A framework for analysis of a current problem. Journal of Education for Librarianship. 19(4), 283-293.
Dorner, D.G., Revell, J. (2012). Subject librarians, perceptions of institutional repositories as an information resource. Online Information Review. 36(2), 261-277.
O'Leary, M. (2011). Open library and the gatekeepers. Information Today. 28(9), 22-23.
Vernitski, A. (2007). Developing an intertextuality oriented fiction classification. Journal of Librarianship and Information Science. 39(1), 41-51.
Ruben, B. D. (1992). The communication–information relationship in system–theoretic perspective. Journal of the American Society for Information Science. 43(1), 15-27.
Weiner, S.G. (2003). Resistance to change in libraries: application of communication theories. Portal: Libraries and the Academy. 3(1), 69-78.