نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، استادیار دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران، ایران

چکیده

اسناد بالادستی و استراتژیک کشور مانند سند چشم‌انداز بیست ساله بر ایجاد نظام‌های دانش‌محور و شکل‌گیری تعاملات در تبادل اطلاعات کاربردی، تأکید دارند. علاوه بر این، هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور به ایجاد و راهبری نظام‌های دانش‌بنیان و مدیریت دانش در حوزه مأموریت‌های خود موظف‌اند. تکالیف قانونی، عامل اصلی توجه هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به ایجاد نظام‌های مبتنی بر دانش یا دانش‌بنیان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین درخواست‌های کلانی در ایجاد نظام‌های دانش محور، موجب شکل‌گیری پیمانکارانی شده است که چه به شکل حقیقی یا حقوقی و یا چه دولتی و غیر دولتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. فضای کنونی در جذب و مصرف اعتبارات با توجه به تکالیف قانونی، عامل تسریع در فرایند سفارش نظام‌های دانش محور و شکل‌گیری صورت ظاهری از مدیریت دانش در دستگاه‌های مختلف، شده است. ایجاد غیرصحیح، نامتوازن و غیرمنسجم و نیز بعضاً فارغ از استانداردهای مدیریت دانش و عدم توجه کافی به مقتضیات بومی و ملی کشور در دستگاه‌های گوناگون در ایجاد نظام‌های دانش محور، چالش‌هایی را پدید آورده است که در قالب دو مقوله اجرایی و کلان می‌توان به آنها پرداخت. نهایتاً، در راستای عبور از چالش‌های موجود، شکل‌گیری شورای عالی مدیریت دانش کشور در راستای تدوین سند ملی ایجاد و راهبری نظام مدیریت دانش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishing of the Supreme Knowledge Management Council of Iran, in order to Coordination, Coherence and Standardization of the Development of Knowledge-based Systems in the Government Sector

نویسنده [English]

  • Maziar Amirhosseini

Faculty Member, Assistant Professor in Information and Knowledge Management, Academic Relations and International Affairs, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of Jahad Agriculture, Tehran, Iran

چکیده [English]

The strategic documents of Iran, such as the 20-year vision document, emphasize on establishing knowledge-based systems and development of the exchange of applied information. In addition, each of the governmental organizations and agencies is required to establish and operate knowledge-based and knowledge management systems regarding their missions and visions. The strategic document emphasizes have been the main reason to focus on the development of knowledge-based systems in governmental organizations and agencies. On the other hand, the increase of demand in establishing knowledge management systems has caused of the formation of the new contractors, form public or private sectors, to develop the mentioned systems. The situation on credit allocation and consumption regard to legal comments on developing knowledge-based systems has been a main factor to accelerate the process of ordering knowledge-based systems and the establishment a showcase of the reality of knowledge management system. Creating incorrect, unbalanced and inconsistent as well as relying on non-standard knowledge-based systems and not paying enough attention to the national requirements in establishing of knowledge-based systems have created some micro and macro challenges. In order to remove these challenges, the establishment of the Supreme Council of Knowledge Management is suggested in fulfilling a national document on knowledge management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Sector
  • Knowledge Management
  • Micro and Macro Challenges
  • Standardization
  • Supreme Knowledge Management Council of Iran
امیرحسینی، مازیار.(1397). سند ایجاد و راهبری نظام اطلاع‌رسانی کشاورزی ایران ارایه شده به اتاق فکر جهاد کشاورزی. تهران: نیک پندار.
امیرحسینی، مازیار.(1397).سند پیشنهادی ایجاد نظام مدیریت دانش در ترویج کشاورزی ایران. تهران: نیک پندار.
خبرگزاری تسنیم.(1393). طرح ادغام شورای عالی قناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی، 29 مهرماه 1393 . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/29/535644
خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا).(1386). آیا با وجود ادغام شوراهای عالی، وظایف شوراهای موازی هم‌چنان پابرجا می‌مانند؟ 29 مرداد 1386. https://www.isna.ir/news/8605-15078
خبرگزاری لیزنا. (1398). ارائه ده تجربه و ایده کتابدارانه در نشست تاک: 30 آبان ماه 1398.  https://www.lisna.ir/main/40682
دبیرخانه شورا.(1399). کسب جایگاه قانونی شورای عالی عتف در سال ۱۳۹۶. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه. https://www.msrt.ir/fa/news/38312
دبیرخانه شورا.(1399؟). امور دبیرخانه: مدیریت دانش. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه. https://www.atf.gov.ir/fa/shorayeali/ejraee/odabirkhaneh/modiratdanesh
دفتر گسترش آموزش عالی.(1383؟). شرح وظایف و تاریخچه. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر گسترش آموزش عالی. https://gostaresh.msrt.ir/fa/page/399
رنیگر، مونیکا. ام.(1381). آموزش، دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار، ترجمه مهدی حقیقتخواه، تهران: ققنوس،ص205.
روح بخش، م.(1392). شورایی به قدمت 11٠ سال؛ معرفی واحد اسناد شورای عالی آموزش و پرورش. رشد آموزش تاریخ، 52: 20-21.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.(1382). سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
شورای انقلاب.(1358). لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش: مصوبات شورای انقلاب: 27 بهمن سال 1358. دوره 1، شماره 1، صفحه 451. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98604
شورای انقلاب.(1359). لایحه قانونی تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی: مصوبات شورای انقلاب، 17 اردیبهشت 1359.  روزنامه رسمی، 1(1): 551. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98830
شورای انقلاب.(1359). لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور: شورای انقلاب، 4 تیر ماه 1359. روزنامه رسمی، 1(1): 657. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98983
شورای عالی اداری.(1386). مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها: مصوبات شورای عالی اداری، 18 تیرماه سال 1386. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133785
شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1390). سند نقشه جامع علمی کشور، ابلاغیات مقام معظم رهبری. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1368). شورای عالی انقلاب فرهنگی. سال اول، صفحه 55. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100059
شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1377). آیین نامه شورای عالی اطلاع رسانی: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، 8 اردیبهشت 1377. ‌نقل از شماره 15521-1377.3.23 روزنامه رسمی. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100570
شوهانی، سیاوش.(1389). شورای عالی معارف: موافقان. مخالفان. پیام بهارستان، 2(7): 483-516.
صدیق، عیسی.(1352). یادگار عمر، خاطراتی از سرگذشت، تهران: دهخدا، ج 1، ص 236.
مجلس شورای اسلامی.(1383). قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مصوبات مجلی شورا، 18 مرداد ماه سال 1383. روزنامه رسمی، شماره 17336. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172
مجلس شورای ملی.(1300). قانون شورای عالی معارف: مجلس شورای ملی، 20 اسفند 1300. ادوار، 1(3): 569. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90680
مجمع تشخیص مصلحت نظام.(1391). سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مجمع تشخیص مصلحت نظام.(1387). قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، 6 مهرماه سال 1387 . تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134279
مرکز امار ایران.(1399). تاریخچه شکل‌گیری شورای عالی آمار. تهران: مرکز آمار ایران. https://www.amar.org.ir
مرکز ملی فضای مجازی.(1395). تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک: مصوبه شماره 1 جلسه پنجاه ‏و سوم مورخ 97/07/30.
مرکز ملی فضای مجازی.(1399). وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی. تهران: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی. http://www.majazi.ir/general_content/76437  
مقدم، فرشته.(1395). اهمیت و نقش شوراها براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش خبری صدا وسیما. https://www.iribnews.ir/fa/news/1553296
هیات وزیران.(1384). اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات: مصوبات هیات وزیران، 4 خرداد ماه  سال 1384. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123287
وزارت آموزش و پرورش.(1381). تاریخچه شورای عالی آموزش و پرورش. تهران: روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش. https://www.medu.ir/fa/shora/part/dpT/page-id/4605?ocode=1000000744
Marouf, L. N., & Agarwal, N. K. )2016(. “Are faculty members ready? Individual factors affecting knowledge management readiness in universities”. Journal of Information & Knowledge Management, 15 (3).
Mezghani, E., Exposito, E. and Drira. K. (2016) A collaborative methodology for tacit knowledge management: Application to scientific research”. Future Generation Computer Systems, 54, 450-455.
Mohamed, S.F. and Zaibon, S.B. (2004) Artificial Intelligence Support For Knowledge Management in Construction. Proceedings, Knowledge Management International Conference and Exhibition (KMICE 2004), Faculty of Information Technology, Universiti Utara Malaysia. p.p. 395-403.
Zekić-Sušac, M., Has, A. (2015) Data Mining as Support to Knowledge Management in Marketing, Business Systems Research, 6(2), 18-30.