نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور ،تهران.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات فارسی در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام‌گرفته است. داده‌های پژوهش را 106 کلیدواژه های منتخب سازماندهی‌دانش در فیلد عنوان که پس از مشورت با متخصصین موضوعی این حوزه انتخاب گردید؛ به همراه مقاله‌های منتخب منتشرشده در مجلات منتخب علم اطلاعات و دانش شناسی نمایه شده در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام در سال های 1378 تا 1398تشکیل میدهند. سپس از بین 1482 نویسنده که در چاپ 1410 مقاله نقش داشتند، تعداد 168 نفر که دست کم 4 مقاله داشتند با استفاده از نرم‌افزار یوسی آی نت مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از آن ماتریس مربعی در ابعاد 168 در 168 تشکیل شد و درنهایت شبکه هم‌نویسندگی بر اساس شاخص‌های مرکزیت ترسیم شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر، متوسط تعداد نویسنده برای هر مقاله 1.05 است. الگوی دو نویسندگی(35.17 درصد) و سه نویسندگی ( 26.80 درصد)، رایج ترین رویکردها در مطالعات سازماندهی‌دانش به شمار می‌روند. دکتر رحمت الله فتاحی( 56 مقاله)، دکتر مرتضی کوکبی( 44مقاله) و دکتر یعقوب نوروزی( 39مقاله) به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقالات در سازماندهی دانش می باشند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد پژوهشگران مطرح حوزه سازماندهی دانش، علیرغم پرتولید بودن نتوانسته اند نقش برجسته ای در شکل گیری شبکه هم نویسندگی این حوزه ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

co-authorship Network analysis of knowledge organization articles in Iran

نویسندگان [English]

  • omid alipour 1
  • Faramarz Soheili 1
  • Soraya Ziaei 2
  • Ali Akbar Khasseh 3

1 knowledge and information science, Payamenoor university

2 Associate Professor, Department of Information Science, Payame Noor University, Tehran.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده [English]

Purpose: Knowledge Organizing is one of the oldest and most basic topics in Library and information science Whose main domain is immutable over time; However, the environment in which the organization operates has changed dramatically and will continue to change. Published research often describes only certain aspects that show only a partial picture of the perspective of its knowledge organization research. In fact, it is difficult for researchers to get an overview of this field by reviewing such articles. Scientometric methods are expected to help meet this need. This study aims to investigate the centrality indicators in the co-authorship network of Persian articles in the field of knowledge organization.
Methodology: This research is an applied type that has done with the approach of scientometrics and analysis of social networks. The research data were selected from 106 keywords of his knowledge organization in the title field, which were selected after consultation with subject matter experts in this field; Together with all the articles published in selected journals of information science and epistemology indexed in the Islamic World Science Citation center from 1378 to 1398. Finally, the retrieved records were limited to research papers, conference papers, and review papers and limited to the subject of Library and information filed. Out of 1482 authors who were involved in the publication of 1410 articles, 168 with at least 4 articles were analyzed using UCINET software. After that, a square matrix of dimensions 168 by 168 was formed,

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge Organization
  • Co-Authorship
  • centrality indicators
  • Social Network Analysis (SNA)