نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: از آنجایی که مکان یابی انبارهای توزیع به راحتی قابل انجام نیستند، استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری کمک مناسبی به بالا بردن اثر بخشی تصمیمات در این زمینه خواهد نمود. بر این اساس در این پژوهش، هدف به کارگیری مدلی است علاوه بر معرفی مناسب ترین مکان برای احداث انبار مرکزی، میزان مطلوبیت مکان مورد نظر را با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه پیشنهادی محاسبه می کند، تا مشخص کند مکان های بالقوه و پیشنهادی تا چه اندازه می توانند مکانی مناسب برای احداث انبار مرکزی باشند.
روش پژوهش: روش های بهینه برای تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده و از آن در بسیاری از مسائل مهم صنعتی استفاده می شود. در پژوهش حاضر، از مطلوبیت تجمعی ستاره که یکی از مهمترین روش ها برای محاسبه و استخراج توابع مطلوبیت می باشد، استفاده شده است.
نتایج: نتایج حاکی از این است که مکان انبار حائز رتبه اول دارای مطلوبیت 84 درصدی به عنوان مطلوب ترین مکان انبار مرکزی شرکت فولاد دامغان می باشد. همچنین نکته حائز اهمیت نتایج بدست آمده این است که هیچ یک از گزینه های پیشنهادی ، نمی توانند در آینده به عنوان مطلوب ترین مکان برای دیگر بخش ها باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decision Support System Based on Multi-Objective Programming for Central Warehouse Location

نویسندگان [English]

  • mohammad Ehsanifar 1
  • Fatemeh Dekamini 2

1 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Arak Azad University, Arak, Iran

2 Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

چکیده [English]

Objective: Since locating distribution warehouses is not easy to do, using a decision support system will help increase the effectiveness of decisions in this area. Accordingly, in this study, the aim is to use a model in addition to introducing the most suitable location for the construction of the central warehouse, to calculate the desirability of the desired location using multi-objective linear planning to determine potential and proposed locations. To what extent can they be a good place to build a central warehouse?
Methodology: Optimal methods for decision making have always been considered and used in many important industrial issues. In the present study, the cumulative utility of the star, which is one of the most important methods for calculating and extracting utility functions, has been used.
Results: The results indicate that the warehouse location has the first rank with 84% desirability as the most desirable central warehouse location of Damghan Steel Company. Also, the important point of the obtained results is that none of the proposed options can be the most desirable place for other sectors in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Warehouse Location
  • star additive utility method
  • Multi-Objective Programming
  • Decision Support System