نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی‌­ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌­ای و مرور نظام‌­مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع‌­آوری و برای بررسی دقیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل مشخص و نظام­‌مندی، مرور شدند. در این روش،  همه پژوهش‌های انجام شده در حوزه هستی شناسی و تأثیر آن در بازیابی تصاویر بررسی شد. یافته­‌های پژوهش نشان داد که روش‌های بازیابی تصویر، با عنایت به پیشینه­‌های صورت گرفته شامل: بازیابی تصویر مبتنی بر متن، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، بازیابی تصاویر مدل ترکیبی و بازیابی معنایی (مفهومی) تصاویر هستند که از طرح‌­های بازخورد مرتبط، برای بهبود عملکرد و همچنین دقت فرآیند بازیابی تصویر استفاده کرده‌­اند. اکثر پژوهش­‌های بررسی شده بر ضرورت بکارگیری هستی­‌شناسی­‌ها در مجموعه‌­های دیجیتال، تأکید کرده بود. بنابراین، در شرایط کنونی که به سوی وب معنایی در حرکت هستیم، به منظور سازماندهی تصاویر دیجیتالی که خود با مشکلات گوناگون ساختاری و زبانی همچون چندمعنایی‌­ها، رفع ابهامات، شبهات و استعاره‌­های انسانی برای ماشین، بکارگیری هستی­‌شناسی‌­ها جهت بهبود دسترس‌­پذیری و دقت بازیابی، بسیار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Ontologies in Information Retrieval of Digital Collections with Emphasis on Images

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ahmadi Mirghaed 1
  • Maryam Khodabin 1
  • Mitra Samiei 2

1 Ph.D Student in Library and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Science Dept, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to use ontologies in the information retrieval of digital collections with an emphasis on images. The present research is of applied type and has been done by library method and systematic review of resources with an analytical approach. Using this method, the sources were collected around the research axis and selected for a more detailed review, and finally, the sources were reviewed according to specific and systematic instructions. In this method, all research in the field of ontology and its effect on image retrieval has been reviewed. The research findings show that image retrieval techniques, considering the backgrounds, include: text-based image retrieval, content-based image retrieval, composite model image retrieval, and semantic (conceptual) retrieval that used related feedback schemes to improve performance as well as the accuracy of the image retrieval process.
Most of the researched studies have emphasized the necessity of using ontologies in digital collections. Therefore, in the current situation, we are moving towards the Semantic Web in order to organize digital images that deal with various structural and linguistic problems such as ambiguities, doubts, and human metaphors for the machine, and the use of ontologies. It is very effective in improving accessibility and retrieval accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Libraries
  • Digital Resource Retrieval
  • Image Processing
  • Ontology
جعفری پاورسی، حمیده؛ حریری، نجلا؛ علیپور حافظی، مهدی؛ باب‌الحوایجی، فهیمه؛ خادمی، مریم. (1399). ارتقای بازیابی معنای اطلاعات با استفاده از برچسب­گذاری و هستان­شناسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(1)، پیاپی 121.
حسن­زاده، محمد. (1397). ذخیره و بازیابی اطلاعات .-تهران: انتشارات سمت. (چاپ اول).
سعادت، رسول و چشمه‌سهرابی، مظفر. (1398). هستی‌شناسی: مبانی شکل‌گیری و جایگاه و کاربرد آن در علم اطلاعات و وب معنایی. مدیریت دانش اسلامی، 1(2)، 126-148.
شریف، عاطفه. (1387). کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
صفری، مهدی. (1383). مدل‌سازی مفهومی در بازنمون رسمی دانش، شناختی از هستی شناسی در هوش مصنوعی و نظام‌های اطلاعاتی. اطلاع‌شناسی، 1(4)، 74-104.
صنعت‌جو، اعظم. (1384). ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه­ها: بررسی عدم­ کارایی اصطلاحنامه­ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن. فصلنامه کتاب، 64، 79-92.
عالیشان کرمی، نادر؛ حاجی­زین‌العابدینی، محسن؛ رداد، ایرج و قاضی­میرسعید، سیّدجواد. (1396). کاربرد و نقش هستان­شناسی در نظام‌های بازیابی اطلاعات زیست‌پزشکی. انفورماتیک سلامت و زیست‌پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، 4(4)، 327-340.
علیپور حافظی، مهدی. (1397). طراحی کتابخانه دیجیتال .تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). چاپ اول.
کوشا، کیوان. (1385). کتابخانه­های دیجیتالی (رقومی)، دایره­المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی، 2: 1491-1481.
لنکستر، اف دبلیو. (1382). نمایه­سازی و چکیده­نویسی: مبانی نظری و عملی. ترجمه عباس گیلوری. تهران: نشر چاپار، چاپ اول.
محمدزاده باویلی، شراره و جوانمرد، مهدی. (1393). وب معنایی و جست‌وجوهای مبتنی بر معنا در پایگاه داده­های رابطه­ای، همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات (دومین: 1393: تهران).
Asim, Muhammad Nabeel, et. al. (2019). The Use of Ontology in Retrieval: A Study on Textual, Multilingual, and Multimedia Retrieval. IEEE Access, VOLUME 7, 2019.
Beke, Bhakti. (2001). ACQUISITION AND PRESERVATION OF DIGITAL RESOURCES. publication at: https://www.researchgate.net/publication/26505747.
Besser, H. (1997). Image database: the First decade, and the future. In Digital image Access & Retrieval; ed. By p. B. Heidorn and sandore, 11-28.
Borgman, C. L. (1997). Multi-media, multi-cultural and multi-lingual digital libraries: or how do we exchange data in 400 languages?, D-Lib Magazine, available at: http://dlib.ukoln.ac. uk/dlib/june97/06borgman.html (accessed March 2011).
Crane, G. (2006). What do you do with a million books?, D-Lib Magazine, 12(3), available at: www.dlib.org/dlib/march06/crane/03crane.html (accessed March 2011).
Fensel, D. (2001). Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce, Berlin: Springer.
Forsyth, D. A. et al. (1997). Findings Picture of objects in large Collections of image. In: Digetal image Access & Retrieval; ed. By p. b. Heidorn and B. Sandore, 118-139.
Hoque, Enamul, Orland Hoeber, Minglun Gong. (2013). CIDER: Concept-based image diversification, exploration, and retrieval, Information Processing & Management, 49(5), 1122-1138.
Hou, j.; D. Zhang, Z. Chen, L. Jiang, H. Zhang, and X. Qin. (2010). Web image search by automatic image annotation and translation, in Proc. 17th Int. Conf. Syst., Signals Image Process. (IWSSIP), 105–108.
Huang, Z.C.; P. P. Chan, W. W. Ng, and D. S. Yeung. (2010). Content-based image retrieval using color moment and gabor texture feature, in Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICMLC), vol. 2, 719–724.
Hui , Lu. (2010). A Relevance Feedback System for CBIR with Long-Term Learning, Proceeings of the 2010 International Conference on Multimedia.
Hyv¨onen, Eero; Styrman, Avril; and Samppa Saarela. (2014). Ontology-Based Image Retrieval. publication at: https://www.researchgate.net/publication /225090274.
Information Networking and Security (MINES '10), Washington, DC, USA,
Jia, Baoxian; Meng, Bin; Zhang, Wunong & Liu, Jia. (2020). Query Rewriting and Semantic Annotation in Semantic-Based Image Retrieval under Heterogeneous Ontologies of Big Data. Traitement du Signal, 37(1), February, 101-105, Journal homepage: http://iieta.org/journals/ts
Kruk, Sebastian Ryszard et. al. (2006). The Role of Ontologies in Semantic Digital Libraries. publication at: https://www.researchgate.net/ publication/ 242734216.
- Kurtz, C.;  A. Depeursinge, S. Napel, C. F. Beaulieu, and D. L. Rubin. (2014). On combining image-based and ontological semantic dissimilarities for medical image retrieval applications, Med. Image Anal., 18(7), 1082–1100.
Manzoor, Umar; et. al. (2015). Semantic Image Retrieval: An Ontology Based Approach, (IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 4(4).
Mezaal Shati, Narjis; khalid Ibrahim, Noor; Mohammed Hasan, Taha. (2020). A Review of Image Retrieval Based on Ontology model, Journal of Al-Qadisiyah for Computer Science and Mathematics, 12(1), 10–14.
Minu, R. I.; Thyagharajan, K.K. (2012). Multimodal Ontology Search for Semantic Image Retrieval. publication at: https://www.researchgate.net/publication /236684599.
 Mostafa, j. (1941). Digital image representation and access. Annual Review of information Science and technology, 29, 91-135.
Miriam, Fernández, et al. (2011). Semantically enhanced Information Retrieval: an ontology-based approach. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, 9(4), 434-452.
Mohd Khalid, Yanti Idaya Aspura; Shahrul Azman Noah, and Siti Norulhuda Sheikh Abdullah. (2011). Towards a Multimodality Ontology Image Retrieval, publication at: https://www.researchgate.net/publication/221365036.
Müller, H. (2010).Text-based (image) retrieval, Tech. Rep.
Ogle, v. e. & m. Stonebraker. (1995). Chabot: Retrieval frome a relational database of image. Computer, 28(9), 40-48.
Orbach, B. (1990). So that others may see: tools for cataloging still image. Cataloging & classification Quarterly, 11(3/4), 163-191.
Picard, R. W. & Minka, T. P. (1995). Vision Texture for annotation. Multimedia System, 3, 3-14.
Podder, D.; J. Mukherjee, S. M. Aswatha, J. Mukherjee, and S. Sural. (2018). Ontology-driven content-based retrieval of heritage images, in Heritage Preservation. Singapore: Springer, 143–160.
Poslad, Stefan; Kraisak Kesorn. (2014). A Multi-Modal Incompleteness Ontology model (MMIO) to enhance information fusion for image retrieval, Information Fusion, Volume 20, 225- 241.
Riad, A. M. ; H. K. Elminir, and S. Abd-Elghany. (2012). A literature review of image retrieval based on semantic concept, Int. J. Comput. Appl., 40(11), 12–19, 2012.
Rui, y.; T. S. Huang, and S.-F. Chang. (1999). Image retrieval: Current techniques, promising directions, and open issues, J. Vis. Commun. Image Represent, 10(1), 39–62.
Saenko, K. and T. Darrell. (2009). Unsupervised learning of visual sense models for polysemous words, in Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst., 1393–1400.
Saritha, R.R.; V. Paul, and P. G. Kumar. (2018). Content based image retrieval using deep learning process, Cluster Comput., vol. 21, 1–14.
Shatford, s. (1986). Analyzing the subject of a picture: a theoretical approach cataloging & classification Quarterly, 6(3), 39-62.
Shubhankar Reddy, K.; K. Sreedhar. (2016). Image Retrieval Techniques: A Survey. International Journal of Electronics and Communication Engineering, 9(1), 19-27.
Vallet, D., Fernández, M., Castells, P. (2005). An Ontology-Based Information Retrieval Model. In: Gómez-Pérez, A., Euzenat, J. (eds.) ESWC 2005. LNCS, vol. 3532, 455–470.
Vicente, Agustin (2018). Polysemy and word meaning: an account of lexical meaning for different kinds of content words, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/ publication/315492033,.20
Vijayarajan, V. and M. Dinakaran. (2016). mA review on ontology based document and image retrieval methods, Indian J. Sci. Technol, 9(47), 1–13.
Wang, H., Jiang, X., Chia, L.-T., Tan, A.-H. (2010). Wikipedia2on to – Building Concept Ontology Automatically, Experimenting with Web Image Retrieval. Informatica, 34, 297–306 .
Aalishan Karami, Nader; Haji-Zeinolabdini, Mohsen; Radad, Iraj; Ghazi Mirsaeid, Seyedjavad. (2016). Application and role of ontology in biomedical information retrieval systems. Journal of Health and Biomedical Informatics, Medical Informatics Research Center, 4(4), 340-327. [In Persian].
Alipour Hafezi, Mahdi. (2017). Designing a digital library.-Tehran: Organization for studying and compiling humanities books of universities (Samt). First Edition. [In Persian].
Hassanzadeh, Mohammad. (2017). Saving and retrieving information.-Tehran: Samt Publications. (First Edition). [In Persian].
Jafari Powersi, Hamideh; Hariri, Najla; Alipour Hafezi, Mehdi; Bab al-Hawaeji, Fahimeh; Khademi, Maryam. (2019). Improving information meaning retrieval using tagging and ontology. National studies of librarianship and information organization, 31(1). [In Persian].
Kosha, Keyvan. (2015). Digital Libraries. Encyclopedia of Library and Information, 2: 1481-1491. [In Persian].
Lancaster, F. W. (2012). Indexing and abstract writing: theoretical and practical foundations. Translated by Abbas Gilori.-Tehran: Chapar Publishing House, first edition. [In Persian].
Mohammadzadeh Bavili, Sharareh and Mehdi Jovanmard. (2013). Semantic web and meaning-based searches in relational databases, National Conference of Applied Researches in Computer Science and Information Technology (2nd: 2013: Tehran). [In Persian].
Saadat, Rasoul and Mozaffar Cheshme Sohrabi. (2018). Ontology: the basics of formation and its place and application in information science and semantic web. Scientific-specialized quarterly of Islamic knowledge management, 1(2), 148-126. [In Persian].
Safari, Mehdi. (2013). Conceptual modeling in formal representation of knowledge. Knowledge of ontology in artificial intelligence and information systems. Information, 1(4), 74- 104. [In Persian].
Sanatjoo, Azam. (2004). The necessity of revising the structure of thesauruses: investigating the ineffectiveness of thesauruses in the new information environment and the capabilities of ontologies in comparison with it. Book Quarterly; Volume 64, 79-92. [In Persian].
Sharif, Atefeh. (2007). Application of ontologies in knowledge management system. Library and Information Quarterly. 11(3), (consecutive 43), 116-97. [In Persian].