مقاله پژوهشی
بررسی رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت‌های ویروس کووید 19

سید مهدی نارمنجی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک­‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه­‌های عمومی استان خراسان جنوبی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت‌‌های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 بود.  این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های عمومی زیر  پوشش نهاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار مشارکتی کاربران فضای مجازی و نگرش آنان

عباس صالح اردستانی؛ غلامرضا افشار؛ وحیدرضا میرابی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 27-59

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60795.1440

چکیده
  رفتار مشارکت کاربران هنگام استفاده از فضای مجازی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. محققان طی سال‌های اخیر رفتار کاربران را بررسی و ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر آن، مدل های مختلفی را برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده‌اند. هدف این مقاله، شناسایی تأثیر نگرش بر رفتار کاربران فضای مجازی بود. منظور از رفتار مشارکتی کاربران، استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی

محمدحسین قربانی؛ جواد شهلائی باقری؛ فرزانه مظلومی؛ میعاد قاسم زاده

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 61-105

https://doi.org/10.22054/jks.2020.56296.1380

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف‌، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون‌هایِ ورزش‌هایِ تیمیِ کشور (N=350) می‌باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معادلات ساختاری رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمان از طریق نقش کارکردی مدیریت دانش

عمر محمودی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 107-135

https://doi.org/10.22054/jks.2020.56551.1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی بود. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی (1399) بود. جامعه آماری را 120 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر مریوان تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور

قاسم آزادی احمدآبادی؛ امید امراله

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 137-166

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51438.1310

چکیده
  در چند ماه و خصوصاً چند هفته اخیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ (کرونا)، به یک بحران بین‌المللی تبدیل شده است. صرف‌نظر از تمام پیامد‌های ناشی از آن، یکی از محسوس‌ترین نتایج آن تحت تأثیر قرار دادن نظام‌های آموزشی رسمی و به تعطیلی کشیدن مدارس در 188 کشور جهان می­باشد. لذا در این برهه از زمان می­بایست آموزش عمومی در کشورها به جای مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی

فاطمه شاهرجبیان؛ زبیر صمیمی؛ سید جواد عمادی چاشمی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 167-187

https://doi.org/10.22054/jks.2021.54681.1359

چکیده
  بیماری کووید-19 به عنوان یک بیماری ناتوان‌کننده، به عنوان ششمین بحران سلامت عمومی اعلام شده است. این بیماری علاوه بر پتانسیل کشنده بودن و عوارض جسمانی، پیامدهای روانی متعددی نیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کروناویروس در بین دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربست هستی‌شناسی‌ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر

احمدرضا احمدی میرقائد؛ مریم خدابین؛ میترا صمیعی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 189-219

https://doi.org/10.22054/jks.2021.64002.1477

چکیده
  هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی‌­ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌­ای و مرور نظام‌­مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع‌­آوری و برای بررسی دقیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل ...  بیشتر