مقاله پژوهشی
بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه های عمومی در شبکه های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ویروس کووید 19

سید مهدی نارمنجی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار مشارکتی کاربران فضای مجازی و نگرش آنان

غلامرضا افشار؛ وحیدرضا میرابی؛ عباس صالح اردستانی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.60795.1440

چکیده
  رفتار مشارکت کاربران در هنگام استفاده از فضای مجازی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. طی سنوات اخیر محققان رفتار کاربران را بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل موثر بر آن، مدل های مختلفی برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده اند. هدف این مقاله، شناسایی تاثیر نگرش بر رفتار کاربران فضای مجازی است. منظور از رفتار مشارکتی کاربران، استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی

محمدحسین قربانی؛ جواد شهلائی باقری؛ فرزانه مظلومی؛ میعاد قاسم زاده

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.56296.1380

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف‌، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون‌هایِ ورزش‌هایِ تیمیِ کشور (N=350) می‌باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معادلات ساختاری رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمان از طریق نقش کارکردی مدیریت دانش

عمر محمودی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.56551.1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی است. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی(1399) است. جامعه آماری 120 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر مریوان می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن(2001) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر مؤلفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور

قاسم آزادی احمدآبادی؛ امید امراله

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.51438.1310

چکیده
  در چند ماه و خصوصاً چند هفته اخیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ (کرونا)، به یک بحران بین‌المللی تبدیل و منجر به تعطیل شدن مدارس در 188 کشور جهان شده. لذا در این برهه از زمان می‌بایست آموزش عمومی در کشورها به جای مدارس در خانه‌ها به اجرا درآید. بنابراین، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای معلمان بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی

فاطمه شاهرجبیان؛ زبیر صمیمی؛ سید جواد عمادی چاشمی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.54681.1359

چکیده
  مقدمه: بیماری کووید-19 به عنوان یک بیماری ناتوان کننده، به عنوان ششمین بحران سلامت عمومی اعلام شده است. این بیماری علاوه بر پتانسیل کشنده بودن و عوارض جسمانی، پیامدهای روانی متعددی نیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کروناویروس در بین دانشجویان بود. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربست هستی‌شناسی ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تاکید بر تصاویر

احمدرضا احمدی میرقائد؛ مریم خدابین؛ میترا صمیعی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.64002.1477

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تاکید بر تصاویر است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه ای و مرور نظام‌مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع آوری و برای بررسی دقّیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل ...  بیشتر