دوره 11 (1403)
دوره 10 (1402)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی
ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jks.2019.42966.1229

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار تصویریابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی بوده است. ازاین‌رو با بررسی متون مرتبط با بازیابی، رفتار اطلاع‌یابی، بازیابی تصویر و معماری، به اهمیت تصویر در این رشته و ویژگی‌های بازیابی‌های تصویری و راهکارهای بازیابی مبتنی بر تصویر پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی ـ توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر شاخص‌های آلتمتریکس شبکه‌ علمی- اجتماعی ریسرچ‌گیت بر فعالیت‌های پژوهشی نویسندگان و پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری در پایگاه‌های اطلاعاتی

علی بیرانوند؛ زهرا شنبدی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22054/jks.2020.54330.1352

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر شاخص­ های آلتمتریکس شبکه علمی-­ اجتماعی ریسرچ­ گیت بر شاخص ­های علم ­سنجی پایگاه­های علمی استنادی اسکوپوس، وب ­او­ساینس و گوگل اسکالر صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی-توصیفی بود که به روش علم ­سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشگران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازیابی اطلاعات در محیط وب (مورد مطالعه: نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران)

یعقوب نوروزی؛ محمد ملکی؛ عیسی زارعی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/jks.2021.57974.1402

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان از نظر ویژگی‌های بازیابی‌اطلاعات در محیط وب انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر را نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان تشکیل دادند. برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش وضعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22054/jks.2020.55723.1373

چکیده
  مطالعات علم­ سنجی تصویرى از جریان تولید، اشاعه و بهره­ گیری از علم را در اختیار مدیران سطوح مختلف پژوهشی و اجرائی قرار می دهد تا بر اساس آن به برنامه­ ریزی در حوزه مربوطه بپردازند. هدف این مقاله، مطالعه علم­ سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران بود. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ­استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت­ گرفته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش مبتنی بر تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن در بین اعضای هیات علمی دانشگاه یزد در سال 1399

سمیه فتاحیان؛ فاطمه مکی زاده؛ افسانه حاضری

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22054/jks.2021.61113.1446

چکیده
  تسهیم دانش یکی از فرایندهای دانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان به‌ویژه توزیع دانش را در سراسر دانشگاه شکل می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن است. در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت

ثریا ضیائی؛ مهناز محسنی طارمسری

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 139-157

https://doi.org/10.22054/jks.2021.52002.1333

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر رشت در سال 1398 تشکیل می دادند که از میان آن ها 70 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
باتلاق اطلاعاتی: مفهومی نوین در بحران کرونا ویروس: بیان دیدگاه

حسن اشرفی ریزی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 159-163

https://doi.org/10.22054/jks.2021.51320.1309

چکیده
  در واقع، فضایی که حجم زیادی اطلاعات غیرمعتبر در آن تولید و اشاعه می یابد، باتلاق اطلاعاتی نام دارد. این اصطلاح خاص جریان اطلاعات در بحران ها با دامنه وسیع از جمله بحران کرونا ویروس می باشد. تفاوت این واژه با آلودگی اطلاعات این است که در آلودگی اطلاعات، حجم اطلاعات نادرست بسیار زیاد نبوده و اثرگذاری آن بر جامعه مقطعی است و چندان عمیق ...  بیشتر