دوره 11 (1403)
دوره 10 (1402)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی
طراحی مدلی تعاملیِ عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

حمیدرضا سعیدنیا؛ محمد حسن زاده

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/jks.2019.44197.1233

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی تعاملی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ارشد، دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ تربیت مدرس تهران بوده است. براساس آمار موجود در سایت این دانشگاه، تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیم نقشه علمی مقالات منتشر شده در حوزه امام رضا (ع)

مهدی علیپور حافظی؛ داریوش مطلبی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 35-68

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68046.1505

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ترسیم شبکه علمی مقالات پژوهشی حوزه موضوعی امام رضا (ع) بود. پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان و روش تحلیل شبکه‌ای به بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان آثار پژوهشی منتشر شده در موضوع امام رضا (ع) انجام شد. با بررسی‌های جامع صورت گرفته درنهایت 1305 مقاله به محوریت امام رضا (ع) شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثر مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش( مورد مطالعه کارکنان‌‌ بهزیستی تهران)

ژوبین کابلی؛ محمد شاه حسینی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65584.1485

چکیده
  هدف پژوهش بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تأمین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران است که با توجه به نتیجه حاصل از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۱۰۹ نفر انتخاب گردید. محقق از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عوامل شخصیتی بر انسجام تیمی کارکنان با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش (مطالعه موردی: شرکت اسنوا)

نرگس عطریان؛ عباس درویشی؛ مهری مهدیخانی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 101-138

https://doi.org/10.22054/jks.2022.66771.1492

چکیده
  امروزه در اثر تغییر و تحولات پیش‌بینی‌نشده محیطی و تکنولوژیکی توجه به صرفه‌جویی‌ها، افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری برای انواع کسب‌وکارها در کسب مزیت رقابتی پایدار امری ضروری است. در این میان آنچه به سازمان‌ها در افزایش توانایی‌ها و رویارویی با چالش‌ها یاری می‌رساند، ایجاد و پرورش تیم‌های مناسب و اثربخش از افراد است. هدف از پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش برنامه‌‎ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه درکسب‌و‌کارهای نوین اطلاعاتی از دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک (مطالعه موردی: وب‎سایت‌‎های داده‌کاوان هوشمند و راهبری اصیل)

زهره دوگچی؛ محمدجواد تاجیک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 163-189

https://doi.org/10.22054/jks.2021.63615.1469

چکیده
  هدف مطالعه نقش برنامه‏‌ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه‎ در کسب‌وکارهای نوین اطلاعاتی جهت بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به‌‎ویژه در وب‎سایت‌های داده ‌کاوان هوشمند و راهبری اصیل بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک می‌شد که به عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر رده‌بندی خوکار متن

رضا دهخدایی؛ عاطفه شریف

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، صفحه 191-219

https://doi.org/10.22054/jks.2021.59944.1425

چکیده
  منابع با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و انتشار هستند و در این میان سهم منابع دیجیتال و وبی بسیار مشهود است. به منظور سازماندهی این منابع، تلاش‌هایی برای رده‌بندی خودکار صورت گرفته که غالبا از الگوریتم‌های آماری و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند. همچنین در برخی منابع، استفاده از رده‌بندی‌های کتابخانه‌ای نیز توصیه شده است. اصلی‌ترین ...  بیشتر