نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانشجوی دکتری علم اطلاعات

چکیده

پردازش زبان طبیعی به عنوان شاخه‌ای از زبان‌شناسی محاسباتی که تلاش عمده آن درجهت به کارگیری رایانه در فرآیند خودکارسازی درک و پردازش زبان طبیعی انسان و تمرکز بر تعامل میان انسان و رایانه است، در حوزه‌های مختلف علوم ازجمله علم اطلاعات و دانش‌شناسی، جایگاه مهمی یافته است. مطالعه حاضر با هدف اصلی شناسایی زیرشاخه‌ها و حوزه‌های فرعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی که پردازش زبان طبیعی درآنها موثر واقع شده است، و به شیوه کتابخانه‌ای یا تحلیل اسنادی انجام پذیرفته است، این مطالعه ضمن اشاره به حوزه‌هایی ازعلم اطلاعات که پردازش زبان طبیعی در آنها مفید واقع شده، به نقش کتابخانه‌های دیجیتال درعرصه علم اطلاعات و کاربرد پردازش زبان طبیعی در آنها می‌پردازد. نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان می‌دهد که پردازش زبان طبیعی در بسیاری ازحوزه‌های فرعی و مرتبط با علم اطلاعات مانند بازیابی اطلاعات، کتابسنجی، مدیریت اسناد و مدارک، استخراج خودکار اطلاعات، نمایه‌سازی خودکار، خلاصه‌سازی خودکار متون، طبقه‌بندی خودکار متون، نظام‌های پرسش و پاسخ و به کارگیری فناوری خطایاب املایی، ابهام‌زدایی از عبارات پرسش کاربران و پیش‌بینی واژه‌های مورد نظر آنها، تبدیل گفتار به متن و بالعکس و یاری رساندن به کاربران دارای معلولیت‌های جسمی مانند کم‌بینایان و نابینایان ، نظرکاوی و تحلیل احساس واژگان مورد استفاده کاربران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، قابل ردیابی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applications of natural language processing in information science and knowledge with emphasis on digital libraries

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Rabiei

Phd candidate of information science in Alzahra university and expert of data processing at national library of Iran

چکیده [English]

Natural language processing as a branch of computational linguistics whose main effort is to use computers in the process of automating the understanding and processing of human natural language and focusing on human-computer interaction has found ab important place in various fields of science including information science and knowledge. The main purpose of this study is to identify the sub-branches and sub-fields of information science and knowledge in which natural language processing has been effective, and has been done through library and documentary analysis. located deals with the role of digital libraries in the field of information science and application of natural languages processing in them. The result of this study shows that natural language processing in many sub-fields related to information science such as information retrieval, bibliometric, document management, automatic information extraction, automatic indexing , automatic text summarization, automatic text classification, question and answer systems and using spell checker technology, debugging user query phrase and predicting their preferred words, translating speech in to text and vice versa and helping users with physical disabilities such as the visually impaired and the blind, surveying and analyzing the sense of libraries and information centers is Traceable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural language processing
  • Information science
  • digital libraries