نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و شناسایی میزان اهمیت نقاط دستیابی به منابع اطلاعاتی دیجیتال از دیدگاه پژوهشگران علوم انسانی است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 894/0 استفاده شده است. جامعه پژوهش کل اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(138 نفر) بوده است که پرسشنامه میان همگی توزیع شد و نمونه‌گیری صورت نگرفت. یافته‌ها نشان داد که مهمترین نقاط دستیابی که از سوی پژوهشگران علوم انسانی برای بیشتر گونه‌های منابع دیجیتال انتخاب شدند،‌ عنوان،‌ پدیدآور و موضوع بودند،‌ البته با مطالعه یافته‌ها برای هر نوع منبع اطلاعاتی دیجیتال می‌توان به مواردی دست یافت که برای آن دسته از منابع اطلاعاتی دیجیتال مهم شناخته شدند. از میان فیلدهای خاص دیجیتال‌سازی،‌ موارد فرمت و حجم منابع از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بیشتر نقاط دستیابی و فیلدهای بازیابی انواع منابع اطلاعاتی دیجیتال از دیدگاه پژوهشگران علوم انسانی حائز اهمیت هستند و آگاهی از این دیدگاه و بهره‌گیری از آن می‌تواند برای کتابداران،‌ فهرست‌نویسان اجتماعی،‌ طراحان نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی،‌ و مدیران وب‌سایت‌ها علمی- پژوهشی مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The importance of access points to digital information resources from the perspective of humanities researchers: a case study of the Institute for Humanities and Cultural Studies

نویسنده [English]

  • Hamidreza Radfar

Assistant professor in Asian cultural documentation center, Institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

The purpose of this research is to study and identify the importance of access points to digital information resources from the perspective of humanities researchers. In order to achieve the goal, a research was conducted with a descriptive survey method, and opinions and faculty members’ opinions and views about access points to digital resources was studied. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was distributed among all the faculty members (138 persons) of the Institute for Humanities and Cultural Studies. The validity of the research tool has been confirmed by five subject experts. Findings showed that the most important access points that were chosen by humanities researchers for all types of digital resources were the top three title, author, and subject access points. Of course, by studying the findings for each type of digital information resources, it is possible to reach the cases that were recognized as important for those types of digital information resources. Among the specific fields of digitization, the format and volume of resources were more important. Results of the research indicate that most access points and retrieval fields of various digital information resources are important from the point of view of humanities researchers, and the awareness of them can be useful for librarians, social catalogers, designers of information software and databases, and managers of scientific websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access Points
  • Information Retrieval Resources
  • Digital Information Resources
  • Humanities Researchers
  • Institute for Humanities and Cultural Studies