روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاه‌های اطلاعاتی (ساینس دایرکت، تیلور و فرانسیس، اریک و امرالد) در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی است. روش: روش پژوهش تحلیل محتوا است و در آن به بررسی ترجمان دانش و مطالب مرتبط، در مقالات موجود در 4 پایگاه اطلاعاتی منتخب شامل ساینس دایرکت، اریک، تیلور و فرانسیس و امرالد از 1985 تا 2013 پرداخته است. یافته‌ها: پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت با 115 مقاله از کل (152)، دارای بیشترین مطالب مرتبط با ترجمان دانش و نیز بیشترین مقاله (92 مقاله) در حوزه پزشکی پیشرو است. باگذشت نزدیک به سه دهه، از آغاز انتشار، مقاله‌های این حوزه روند صعودی داشته‌اند. در حوزه پزشکی موضوعات مرتبط با ترجمان دانش شامل بیماری‌ها، سلامت، آموزش استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد و در حوزه غیرپزشکی، شامل نظام‌های رایانه‌ای، آموزش، هستی‌شناسی و مدیریت دانش است. نتیجه‌گیری: توجه به حوزه ترجمان دانش رو به رشد است و باوجود قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد، محققان و پژوهشگران سایر علوم نیز به آن علاقه‌مند شده‌اند. بنابراین، بحث ترجمان دانش در همه علوم قابل‌پیگیری است و می‌توان از قابلیت‌های آن، برای کاربردی کردن مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The course of Research in the Field of Knowledge Translation Roya Pournaghi

نویسندگان [English]

  • Roya Pournaghi 1
  • Leila Nemati-Anaraki 2
1 . Assistant Professor of Iranian Research Institute for Information Science & Technology
2 Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

: Translation of knowledge is a bridge from theory to practice guaranteeing that knowledge is rendered available to the people seeking it. The main purpose of the present study was to investigate The course of researching the field of knowledge translation research databases (Science Direct, Taylor & Francis, Eric, and Emerald) and by subsidiary objectives included : determination of the rate of articles pertinent to our keyword “ knowledge translation”, survey of review papers related to the development of knowledge translation in different years, to determine issues related to knowledge translation and to determination of the topics related to knowledge translation and also of the journals pertaining to the knowledge translation in medical and non-medical field in the databases in question .Methodology: Finally data were analyzed by using bibliometric method. In order to analyze the data and draw diagrams Excel software was used. Findings: Findings show that Science Direct database had 21 articles (18.27 percent) in non-medical issues and 94 articles (81.73 percent) in medical issues; Taylor & Francis had 12 articles (40 percent) in non-medical issues and 18 article (60 percent) in medical issues; Emerald database had 2 articles (66/66 percent) in non-medical issues, and 1 article (33/33 percent) in medical issues; and also the Eric database dedicated (100 percent) of articles to medical issues. Conclusion: In general the survey of the course of research in the field of knowledge translation in databases showed the growing attention to the issue of knowledge translation. Even though knowledge translation has traditionally been receiving far more attention in 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Knowledge management
  • Knowledge Translation
  • research
  • Databases. Management؛ Knowledge Translation؛ research؛ Databases
اسدی لاری، محسن. (1392). ترجمان دانش، راهی برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت. باشگاه خبرنگاران. تاریخ خبر 11 فروردین 1392. بازیابی از http://www.yjc.ir/fa/news/4324686
باب‌الحوائجی، فهیمه؛ تاج‌الدینی، اورانوس؛ نوشین فرد، فاطمه؛ حریری، نجلا.(1392). تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش مربوط به پژوهشگران علوم انسانی.تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(1)، 4-64.
شارع پور، محمود؛ آزاد ارمکی، تقی. (1380).روند جهانی جامعه‌شناسی: تحلیلی از اجتماع علمی.پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،(3)، 131-160.
صدیقی، ژیلا؛ مجد زاده، سید رضا؛ نجات، سحرناز؛ غلامی، ژاله.(1387). ترجمه دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
صدیقی، ژیلا؛ مجد زاده، سید رضا؛ نجات، سحرناز؛ فتوحی، اکبر؛ شهید زاده، علی؛ غلامی، ژاله؛ یونسیان، مسعود؛ رشیدیان، آرش؛ مسگر پور، بیتا؛ اعتمادی، آرش؛ یزدانی، کامران. (1386). طراحی مدل «ترجمه دانش» جهت بهره‌گیری از نتایج پژوهش فصلنامه پایش، 7، 35-47.
فضلی، فرزانه (1390). بررســی فرایند ترجمان دانش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
نجات، سحرناز؛ صدیقی، ژیلا؛ غلامی، ژاله؛ مجد زاده، سید رضا.(1387). خودارزیابی انتقال دانش در مؤسسات پژوهشی (کاربردی کردن مدل ترجمه دانش). فصلنامه پایش،(3)، 259-268.
 یزدی زاده، بهاره؛ مجد زاده، سید رضا. (1388). مروری کوتاه: چگونه می توان بهره برداری دانش حاصل از پ‍ژوهش را از طریق مجلات علوم پزشکی افزایش داد؟. نشریه پرستاری ایران; 22 (61)، 94-95.
Bryar, S. Closs, J., Baum, G., Cooke, J., Griffiths, J., Hostick, t., Kelly, S., Knight, S., Marshall, K., & Thompson D.(2003). The Yorkshire BARRIERS project: diagnostic analysis of barriers to research utilization, International Journal of Nursing Studies, 40,pp. 73–84.
Canadian Institute of Health Research.(2006). Adapted from Canadian Institute of Health Research. About Knowledge Translation. Retrieved January 9, 2014, from http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html
Davidoff, F., Haynes, B., Sackett, D., et al. (1995). Evidence based medicine: a new journal to help doctors identify the information they need, BMJ, 310,1085-8.
Davies, H., Nutley, S. and Walter, I. (2008). Why ‘knowledge transfer’ is misconceived for applied social research”, Journal of Health Services Research and Policy, 13(3),pp. 188-190.
Denis, J.L., Lehoux, P., Hivon, M., Champagne, F. (2003). Creating a new articulation between research and practice through policy? The views and experiences of researchers and practitioners, J Health Serv Res Policy, Oct; 8 Suppl 2,pp. 44-50.
Dickinson, H.(2010). If partnership is the answer then what is the problem? English health and social care partnerships and service user outcomes, paper presented at the 7th Biennial Conference of the Organisational Behaviour in Health Care (OBHC) conference, University of Birmingham, Birmingham, April 11-13.
Edenius, M., and Borgerson, J.(2003). To manage knowledge by intranet, Journal of Knowledge Management,7(5),pp. 24-36.
Estabrooks, C.A., Floyed, J.A., Scott, F.S., and O’Leary, K.A.(2003). Individual determinants of research utilization: a systematic review, Journal of Advanced Nursing, 43(5),pp. 506– 550.
Fiol, C.M., & Lyles, M.A.(1985). Organizational Learning, The Academy of Management Review,10(4),pp. 803-813.
Fukuyama, F. (1995).Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: The Free Press.
Goh, S. C.(2002). Managing effective knowledge transfer: an integrative framework and some practice implications, Journal of knowledge Management, 6(1),pp. 23-30.
Gottschalk, P., Khandelwal, V. (2003). Determinants of knowledge management technology projects in Australian law firms, Journal of Knowledge Management, 7(4),pp. 92-105.
Klassen, T.P., Jadad, A.R., & Moher, D. (1998).Guides for reading and interpreting systematic reviews, Arch Pediatr Adolesc Med, 152,pp. 700-4.
Landry, R., Lamari, M. & Amara, N.(2003). The Extent and Determinants of the Utilization of University Research in Government Agencies, Public Administration Review, 63(2),pp. 192–205.
Lane, J.P., Rogers, J.D.(2011). Engaging national organizations for knowledge Translation: Comparative case studies in knowledge value mapping. Implementation Science. 6(106),pp. 1-13
Langer A. (2000). What are the links between research and policy?. Popul Briefs, Jun; 6(2),pp. 4.
Lenfant, C., Shattuck, L.(2003). Cinical research to clinical practice-lost in translation?. N Engl J Med, 349(9),pp. 868-74.
Lindvall, K., Rus, I., and Sinha, S. (2003).Software systems support for knowledge management, Journal of Knowledge Management, 7(5),pp. 137-50.
Majdzadeh R, Sadighi J, Nejat S, Mahani, Shahidzade A, Gholami J.(2008). Knowledge translation for research utilization: design of a knowledge translation model at Tehran University of Medical Sciences. J Contin Educ Health Prof, 28,pp. 270-7.
Martin, G.P., Currie, G. and Finn, R.(2009).Reconfiguring or reproducing intra-professional boundaries? Specialist expertise, generalist knowledge and the ‘modernization’ of the medical workforce, Social Science & Medicine, 68 (7),pp. 1191-1198.
O’Dell, C. and Grayson, J. C. (1998). If only we knew what we know, New York: The Free Press.
Santesso, N., and Tugwell, P. (2006). Knowledge Translation in Developing Countries, J Contin Educ Health Prof, 26(1),pp. 87.
Skyrme, D. and Amidon, D.(1997).The Knowledge Agenda, The Journal of Knowledge Management, 1(1),pp. 27-37.
Thompson G.N., Estabrooks C.A. and Degner L.N. (2006).Clarifying the concepts in knowledge transfer: a literature review, Advanced Nursing, 53(6),pp. 691-701.
Tyler, T.R. and Kramer, R.M. (1996). Whither trust?, in Tyler, T.R. and Kramer, R.M. (Eds), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Weiss, C.H. (1979). The Many Meanings of Research Utilization, Public Administration Review, 39,pp. 426-31.
Young, J.(2005). Seminar Overview: Knowledge Translation. at: www.odi.org.uk/rapid/events/UoO/docs/CHSRF_CIHR_Internship,. _Talk_June_06.ppt [accessed 2014].