نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش، تبیین مدل هوش گیلفورد به عنوان پردازشگر نظام اطلاعات مدیریت با موجودیت ها ی کتابخانه و موزه، در سطح محتوا، عملیات پردازش و فرآورده است. روش پژوهش، از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. یافته ها نشان می دهد، در سطح محتوا، شنیداری با اشیای محتوایی صوتی، دیداری با اشیای محتوایی تصویری، معنایی با دانش تخصصی اشیای محتوایی صوتی و تصویری ، نمادی با شناسه ISSN و ISBN و فنخا، رفتاری با پاسخ کاربران براساس دانش معادل است. در سطح عملیات پردازش، شناخت با فرایند شناخت اشیای محتوایی، حافظه با فرایند ذخیره سازی و بازیابی، تفکر واگرا با فرایند ایجاد ارزش افزوده اطلاعات و دانش، تفکرهمگرا با فرایند دسته بندی اطلاعات عینی و ذهنی و دانش صریح و ضمنی اشیای محتوایی، ارزشیابی با فرایند ارزیابی عملکرد معادل است. درسطح فرآورده، واحد با عناصر اشیای محتوایی، ارتباط واحدها با رابطه عناصر اشیای محتوایی، طبقه یک گروه با طبقه بندی اشیای محتوایی، نظام شناسایی ارتباطات ساختاری با ایجاد نظام معنایی اشیای محتوایی، تحول حاصل از فراوری با استخراج، کشف، و استدلال از داده های موجود، کاربرد حاصل از کاربست محتوا با پایگاه های اطلاعاتی، سیستم های خبره، و نگاشت دانش معادل است. در نتیجه، نظام اطلاعات مدیریت موجودیت های عملکرد کتابخانه و موزه بر اساس ساختار مدل مفهومی هوش گیلفورد امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

information Management System in the Library and Museum Based on Guilford’s Conceptual Model of Intelligence

نویسندگان [English]

  • esmat moemeni 1
  • Mohammad Rezaei 2

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده [English]

The study’s purpose is to explain Guilford’s intelligence model as a management information system processor with library and museum’s entities in the content, processing operations, and products levels. The research method is exploratory and content analysis. The findings show that in the content level, auditory is equivalent with audio content objects, visual is equivalent with visual content objects, semantic meaning is equivalent with the specialized knowledge’s audio and visual content objects, symbol is equivalent with ISSN and ISBN, and Fankha identifiers, behavioral is equivalent with responses based on the knowledge of users. At the level of processing operations, recognition is equivalent with the process of recognizing content objects, memory is equivalent with the process of storage and retrieval, divergent thinking is equivalent with the process of creating value added information and knowledge, intellectualism is equivalent with the process of categorizing objective and subjective information, explicit and implicit knowledge’s content objects, evaluation is equivalent with the process of evaluating performance. At the level of the product, the unit is equivalent with the elements of content objects, the relationship between the units is equivalent to the relation of the elements of content objects, the class of the group is equivalent to the classification of content objects, the system of identification of structural relationships is equivalent to creating the semantic content of content objects, the transformation of the processing is equivalent to extraction, discovery, and argumentation of available data, the application derived from the use of content is equivalent with databases, expert systems, and mapping of knowledge. As a result, the information management system for library and museum performance entities is possible based on the structure of Gilford’s conceptual framework of intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System
  • Gilford's Intelligence
  • Library and Museum
  • M.I.S
اکبری، علی؛ عاصمی، عاصفه. (1390). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ سیستم‌های ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ کتابخانه‌های ﻣﺮﻛﺰﻱ دانشگاه‌های ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، 6(2)، ۹۹- ۱۱۶.
تبریزی، منصوره. (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. مطالعات علوم اجتماعی، 66، 105- 137
حیدری، مجید. (1378). طرح بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در مراکز اطلاع‌رسانی (مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
دلاور، علی. (1375). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
روحانی رانکوهی، محمدتقی. (1393). مفاهیم بنیادی پایگاه داده. تهران: جلوه
زوارقی، رسول (1382). سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS). مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1(40).
سرلک، محمدعلی و فراتی، حسن. (1387). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته. تهران: پیام نور تهران.
سیف، علی‌اکبر. (1391). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
کامکاری، کامبیز و افروز، غلامعلی. (1390). مبانی روان‌شناختی هوش و خلاقیت: تاریخچه، نظریه‌ها و رویکردها. تهران: مؤسسه انتشارات.
Martin, H. (2008). The Strategy Process: Concept, Contests, Cases. Second Edition. Prentice Hall. PP.31
Riahinia, N., Behimehr, S., & Seify, S. (2015). Management Information System (MIS) In the National Library of Iran. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 9(1), 105-109
Wu, D., & Olson, D. L. (2008). Supply chain risk, simulation, and vendor selection. International journal of production economics, 114(2), 646-655.